ufabet เว็บตรง

ก๊าซชีวะภาพ คืออะไร อย่ามองข้ามคุณค่าที่คุณจะได้รับรู้?

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้ว แต่มีที่ไปที่มาที่แตกต่างกัน ก๊าซชีวะภาพ     ตามแหล่งที่เกิดและสะสารที่เป็นส่วนประกอบ  ในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตต่างๆ เกิดขึ้นมามากมาย และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ที่จะต้องการพลังงานในการดำรงชีวิต อย่างเช่นมนุษย์เราก็ต้องการพลังงานในการดำรงชีวิตเช่นเดียว

และพลังงานหลักๆ ที่เรานำมาใช้นั้นได้มาจากปิโตเลียม นั่นก็คือน้ำมันดิบนั่นเอง สิ่งเหล่านี้ใช้เวลานานเป็นอย่างมากกว่าที่มันจะกลายมาเป็นน้ำมันให้เราได้ขุดเจาะเพื่อที่จะนำมาใช้อย่างในปัจจุบัน

พลังงานที่ได้มาจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์  ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเริ่มที่จะมีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆ อย่างน่าตกใจดังนั่นเราจึงพยายามที่จะหาพลังงานอย่างอื่นที่สามารถนำมาใช้ทกแทนพลังงาน  ที่ได้มาจากการทับถมของวากพืชวากสัตว์ที่เราเรียกกันว่าปิโตเลียม สำหรับพลังงานทดแทนที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันนั่นก็มีอยู่มากมาย

อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานงานลม เป็นต้น พลังงานเหล่านี้ล้านแล้วแต่เป็นพลังงานที่สะอาดที่นิยมนำมาใช้กัน และพลังงานทดแทนอีกชนิหนึ่งที่เรานำมาใช้กันอีกอย่างนั่นก็คือ   ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพนั่นเป็นก๊าซที่ได้มาจากของเสียต่างๆ  ก๊าซชีวภาพมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไบโอก๊าซ ซึ่งก๊าซที่ว่านี้เกิดจากการหมักของเสียจากการเกษตรและปศุสัตว์ในระบบปิดหรือในสภาวะไร้อากาศ

อย่างเช่นมูลสุกร มูลโค มูลไก่ น้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม หรือแม้แต่โรงงาน    เอทานอล ซึ่งก๊าซที่ได้60% คือก๊าซมีเทน แล้วนอกนั่นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์28-38% และก๊าซอื่นๆ           อีกประมาณ2% แต่ก่อนที่เราจะนำก๊าซชีวภาพไปใช้ได้นั้นจะต้องนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวะภาพกันก่อน

ด้วยการลดความชื้น ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจาซัลไฟด์ เพื่อที่จะกำจัดสิ่งที่จะทำให้ท่อส่งก๊าซเกิดความเสียหายได้ และให้ปริมาณก๊าซมีเทนสูงสุดนั้นเอง นอกจากเราจะสามารถนำก๊าซชีวภาพนี้มาผลิตพลังงานความร้อนโดยเป็นเชื้อเพลิงครัวเรือน และผลิตความร้อนในโรงงานทางการเกษตรขนาดเล็กแล้ว เรายังสามารถนำเอาก๊าซชีวะภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และยังเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้อีกด้วย

สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั่นบางทีเรา อาจที่จะมองไม่เห็นประโยชน์ของมันอย่างของเสียต่างๆ อย่างมูลของสัตว์ใครจะไปคิดว่าจะสามารถนำมาทำเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนได้ แถม     ยังประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นกาวหุงต้มอีกด้วย เพราะก๊าซชีวะภาพก็สามารถนำมาใช้ทดแทนการได้ แถมยังทอดไข่ได้สุกอีกด้วยโดยไม่เปลื่ยงเงินค่าแก๊ส

 

สนับสนุนโดย.    UFABET เว็บตรง

Posted by adminone in ข่าวที่น่าสนใจ

การเติบโตของคอมพิวเตอร์

การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างลักษณะในการทำงานหรือสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จุดเริ่มต้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เรียบง่ายอย่างมากเพราะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้รองรับการใช้งานหากมองย้อนกลับไปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เริ่มต้นจากเพียงวัสดุธรรมชาติเพียงเท่านั้นใช้ในการจดบันทึกหรือแม้แต่จะเป็นการใช้คิดคำนวณตัวเลขแบบง่ายๆ

และยังมีการพัฒนาตลอดเวลายุคต่อมาก็เริ่มมีการใช้ในส่วนของเครื่องจักรกลเข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการจดบันทึกการคิดคำนวณ ยกตัวอย่างเช่นลูกคิด หินอ่อน ไม้บรรทัด สิ่งเหล่านี้อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกผลิตและคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคนทุกคนมีความต้องการในการคิดคำนวณอย่างรวดเร็วและมีการสร้างอุปกรณ์ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานขณะนี้

ในยุคต่อมาก็เป็นยุคในส่วนเครื่องจักรกลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีคนไข้ที่เพราะว่ายิ่งขึ้นในการทำงาน มีฟันเฟืองหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการคิดคำนวณที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในส่วนเรานี้เองก็มีการเริ่มผลิตในส่วนของ นาฬิกาคิดคำนวณ  ที่มีกลไกในการคิดคำนวณหรือว่ามีความซับซ้อนในการใช้เฟืองในการคิดคำนวณ อย่างไรก็ตามองค์กรคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาตลอดเวลาจนไปถึงยุคต่อๆมานั่น

คือเป็นยุคที่มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดยใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของวงจรหลัก แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการพัฒนาจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลส่วนใหญ่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารการทหารเพียงเท่านั้น หรือแม้แต่จะเป็นการใช้ทางการศึกษาที่การวิจัยงานต่างๆ

ซึ่งในยุคนั้นก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดซึ่งมีการผลิตเครื่อง ABC ขึ้นมา รวมทั้งที่มีเครื่อง colossus ฉันก็เริ่มมีการใช้วงจรต่างหรือมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ยุคต่อๆมาก็เริ่มมีการพัฒนาในส่วนของไมโครโปรเซสเซอร์ในการคิดคำนวณโดยการประมวลผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีการเติบโตและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตามยุคตามสมัยตามความต้องการของผู้คน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีต่อทำได้มากกว่าการคิดคำนวณหรือจดจำแต่เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ ในส่วนเรานี้เรียกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์เป็นโปรแกรมหรือเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เข้ามาเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ว่ามนุษย์มีความต้องการสิ่งใด

แล้วช่วยตอบสนองและมีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อคิดคำนวณหรือหาจุดต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงและให้ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นี่ถือเป็นการพัฒนาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในยุคสมัยนี้ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ufabet เว็บตรง

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที