เดลิเวอรี่

เดลิเวอรี่กับแพลตฟอร์มที่กำลังแข่งขัน 

เดลิเวอรี่ Delivery ในปัจจุบันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆบริษัทมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก รวมทั้งบริษัทเดลิเวอร์รี่หรือแบบฟอร์มต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ IT ซอฟต์แวร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ Platform ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันเพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างมาก และการเกิดขึ้นของร้านค้าร้านขายมากมายที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายสินค้าหรือบริการ จึงทำให้ความสำคัญของเดลี่เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันกัน 

ร้านไหนที่มีการทำธุรกิจหรือการทำงานค่อนข้างมากจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาหรือปรับรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบัน สิ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ร้านขายของในยุคปัจจุบันหรือแม้แต่จะเป็นร้านขายอาหารขนาด จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในส่วนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart phone ที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และความสำคัญยังมีต่อ platform ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Food Panda Grab food แล้วยังมีคนอื่นอีกมากมายที่ให้บริการเดลิเวอรี่ในปัจจุบันก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นหรือแม้แต่จะเป็นการเข้าร่วมของร้านค้าต่างๆในยุคปัจจุบัน 

การเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการทำงานของตัวเอง ปัจจุบันรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงปลูกควรมีการออกจากบ้านน้อยลงและมีการทำกิจกรรมภายในสถานที่กักตัวของตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรู้ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันสัดส่วนในการตลาดของทุกวันนี้ 

ทุกคนมีความจำเป็นจะต้องใช้บริการอย่างมากเพราะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากมีปัญหาทางด้านต่างๆเป็นอย่างมากในขณะนี้ การเติบโตของแพลตฟอร์มในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอย่างยิ่งเพราะร้านค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของร้านค้าขนาดเล็ก 

มีการสร้าง Social Media ที่ให้ร้านตัวเองสามารถโปรโมทสินค้าและบริการได้นี่เป็นรูปแบบการทำธุรกิจใหม่โดยเฉพาะในตัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ แล้วยังมีที่อื่นอีกมากมายที่ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนมากในการลงทุนของ Application หรือซอฟต์แวร์ในส่วนของแพลตฟอร์ม ในสวนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น 7-eleven ก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันมีการส่งสินค้าถึงบ้านโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านในการแข่งขันปรับตัวของแพลตฟอร์มต่างมีขึ้นอยู่กับต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นใน smartphone หรือแม้แต่จะเป็นเว็บไซต์ก็มีการให้บริการว่าใช้คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายก็มีส่วนในการพัฒนา นี่จะเป็นเหตุผลที่บอกว่าบริษัททางด้านต่างๆมีการผลิตและพัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันค่อนข้างมาก สร้างการเติบโตและพัฒนาสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub