ความรู้ด้านไอที

ลักษณะในการทำงานต่างๆ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็นรูปแบบใหม่ๆมากมายและรูปแบบในการทำงานต่างๆเหล่านี้ในยุคปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือไม่ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งรูปแบบในการทำงานต่างๆที่ทำให้ PC หรือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆมีบทบาทในการใช้งานของธุรกิจในรูปแบบปัจจุบัน platform ต่างๆ

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นระบบออนไลน์ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของผู้คน การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของผู้คนก็มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนการวิวัฒนาการของโครงสร้างบ้านเมืองต่างๆรูปแบบของผลงานต่างๆมากมายที่ทำในคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เป็นการทำธุรกิจธุรกรรมทางการเงินหรือรูปแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะสามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆมากมาย มีความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างรวดเร็วในการประมวลผลและการปรับปรุงรูปแบบการใช้งานที่มนุษย์ใช้เวลากว่าหลายปีในการแก้ไขข้อมูลต่างๆแต่คอมพิวเตอร์สามารถใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการปรับปรุงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจในการวางแผนงาน มีความแม่นยำในการทำงานซึ่งเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งในส่วนที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานและธุรกิจต่างๆก็มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารการจดบันทึกหรือในยุคปัจจุบันเริ่มมีการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนงานหรือวางแผนธุรกิจต่างๆมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาโครงสร้างการทำงานทำให้เราเข้าใจวิธีการทำงานที่แตกต่างกันเรียนรู้โครงสร้างการทำงานทุกแง่มุมสร้างรายการแบบฟอร์มและทำงานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คุณสามารถทำได้ เป็นหลักฐานในปัจจุบันมีบทบาท

สำคัญมากในการเติบโตและการพัฒนาโครงสร้างของหน้าที่ต่างๆ ศิลปะเหล่านี้ถูกนำเสนอในทุกรูปแบบ การทำงานและการปรับเปลี่ยนถึงพัฒนาการต่างๆในการเชื่อมโยงและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆมีความหลากหลายและมีการพัฒนาขึ้นมนุษย์สามารถใช้พัฒนารูปแบบในการทำงานหนักและการวิวัฒนาการของเซลล์เหล่านี้นำมา

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในการทำงานและการใช้งานของรูปแบบในการทำงานเช่นเดียวกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสมัยใหม่เราเห็นได้ว่ามีรูปแบบที่เบามากยิ่งขึ้นลักษณะในการทำงานที่ดีมากขึ้นหรือไม่เน้นความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการทำงาน

นี่เป็นหัวใจสำคัญที่ลักษณะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้งานต่างๆเหล่านี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีๆหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานเพราะเครื่องจักรกลที่เรียกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจมากมายได้มีการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจต่างๆเหล่านี้ด้วย 

 

 

สนับสนุนโดย    ufabet เว็บแม่

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

ระบบโครงสร้างการทำงานแบบ Digital 

ระบบดิจิตอลระบบการทำงานแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันที่ทำให้มนุษย์มีการพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่ต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีบทบาทมากยิ่งขึ้นกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ให้มีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบในการทำงานขององค์กรต่างๆก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะในยุคปัจจุบันการแข่งขันของบริษัทต่างๆที่มีความจำเป็นต้องมีการแย่งทรัพยากรเป็นการพัฒนาองค์กรต่างๆ

หรือแม้จะเป็นการส่งเสริมรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบันก็มีความจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการจัดการกับเอกสารต่างๆ ข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการคิดคำนวณประสิทธิภาพในการทำงานของจากการใช้ทรัพยากรของเครื่องจักรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดระบบโครงสร้างและการทำงานแบบดิจิตอลในยุคปัจจุบันจึงมีระบบที่ค่อนข้างมีการพัฒนาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆ

ในการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างที่เรียกว่าซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของ Internet of things ที่นิวจะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆในชีวิตประจำวันเราจึงสามารถมองเห็นได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานหรือชีวิตต่างๆมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านความสามารถในการเข้าถึงทางด้านเทคโนโลยีหรือไม่ใช่โครงสร้างในการทำงานของผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานในทุกรูปแบบ บทบาทที่เขาไม่ขึ้น

ของคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้เองจึงทำให้โครงสร้างการทำงานของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันในโลกที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือแม้จะเป็นการพัฒนารูปแบบในการทำงานต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญการใช้งานต่างๆหรือแม้จะชนกันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานที่อยู่ปัจจุบัน การเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทต่างๆโดยธุรกิจต่างๆมีการใช้ระบบข้อมูลด้วยกัน

นี่จึงทำให้โครงสร้างของระบบเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างหรือแม้แต่จะเป็นการปรับรูปแบบในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานต่างๆที่มีการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบอย่างดีมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันส่งผลให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานและการปรับเปลี่ยน ส่วนด้านรูปแบบโครงสร้างในการทำงาน ที่มีการพัฒนาและการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานในรูปแบบต่างๆ 

 

 

สนับสนุนโดย.    ae บาคาร่า

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

โครงสร้างการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีต่างๆ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม มนุษย์ การพัฒนาธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆในยุคปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาถึงโครงการการทำงานในขณะปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์ในยุคปัจจุบัน มีรูปแบบในการทำงานอย่างทุนนิยมรูปแบบการทำงานต่างๆโดยนี้เองจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ

หรือการปรับเปลี่ยนเทคนิคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน โดยเฉพาะการแข่งขันกันที่สูงมากของผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันทำงานโดยเฉพาะรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือแม้จะเป็นโครงการในส่วนของรูปแบบในการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานของ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆมีการใช้เทคโนโลยีทางด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาโครงสร้างในการทำงานของมนุษย์อยู่เรื่อย

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการพัฒนาเทคนิคต่างๆในการทำงานเหล่านี้จึงเป็นเรื่องความที่สำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน รูปแบบในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาส่งเสริมโครงสร้างด้านการศึกษาต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยเฉพาะทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงานหรือแม้จะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานในปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่โครงสร้างการทำงานต่างๆของเทคโนโลยีมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบันหรือไม่เช่นการปรับเปลี่ยน ใช้ชีวิตของผู้คน ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆให้มีประสิทธิ์ภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การพัฒนาและการปรับเปลี่ยน โครงสร้างในการใช้ชีวิตของมนุษย์มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยเฉพาะมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมสร้างในการทำงานหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นรูปแบบในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างและการทำงานใหม่ๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานรูปแบบต่างๆที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างดีมากยิ่งขึ้น 

มนุษย์มีการพัฒนาหรือประเชิญหน้ากับปัญหาอยู่ตลอดเวลา ร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทำงานหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างในการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รูปแบบในการทำงานดังกล่าวนี้เองจึงเป็นสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนได้มีการพัฒนารูปแบบอย่างมีประสิทธิ์ภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์โครงสร้างในการทำงานต่างๆในยุคปัจจุบัน 

 

สนับสนุนโดย.    gclub สมัครสมาชิก

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

LINE ล่มผู้ใช้งาน 69 ล้านคนเดือดร้อนหนัก 

            สำหรับแอปพลิเคชัน LINE เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในการติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกและหากใครที่จะใช้โปรแกรม LINE นั้นก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง  Apple store และ Play Store   แน่นอนว่าข้อดีของ LINE นั้นก็คือนอกจากเราจะพิมพ์ข้อความหากันได้แล้วเรายังสามารถโทรหากันหรือขายของผ่านทางโปรแกรมไลน์ได้อีกด้วย

อีกทั้งหลายยังมีเมนูหลายอย่างมารองรับการให้บริการทำให้ทั่วโลกมีการใช้งาน LINE กันค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าปัจจุบันนั้นมีการใช้งานโปรแกรมไลน์มากกว่า 45 ล้านบัญชีเลยทีเดียว

          อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม line มีปัญหาเมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคมปีพศ2563 เมื่ออยู่ๆโปรแกรม LINE ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้  ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือการเข้าไปทำการโทรผ่านทางโปรแกรมไลน์ทำให้คนในโลกออนไลน์ต่างพากันออกมาโจมตีโปรแกรม LINE กันมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาใช้งานที่เกิดขึ้นเพราะโปรแกรม LINE ไม่ได้มีการเอาไว้ใช้สนทนากันเฉพาะเพื่อนและญาติกันเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้งานสำหรับในที่ทำงานรวมถึงยังสามารถหารายได้จากการใช้งาน Application รายได้อีกด้วย

           อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการที่เกิดโปรแกรม LINE ล่มนั้นใช้ระยะเวลาในการแก้ไขไม่นานแต่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะผู้ใช้งานที่ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ   จากการประเมินคนที่ใช้งานโปรแกรม LINE เบื้องต้นเฉพาะในประเทศไทยนั้นมีทั้งหมดถึง 69 ล้านคนและทหารคิดเป็นยอดจำนวนบัญชีที่มีการใช้งานผ่านโปรแกรม LINE นั้นก็สูงถึง 45 ล้านบัญชีเลยทีเดียว  

          อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของโปรแกรม line ได้มีการแก้ไขระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ถึงแม้ว่าจะกลับมาใช้งานได้แล้วในขณะนี้ทางด้านผู้บริหารของ Application LINE ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุของการใช้งาน โปรแกรม LINE ไม่ได้เลยว่าเหตุใดโปรแกรม line ถึงล่มและไม่สามารถใช้งานต่างๆได้ซึ่งตรงนี้หลายคนกำลังรอการชี้แจงทางผู้บริหารของ Application LINE กันอยู่ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขในระยะยาว

         แน่นอนว่า Application ที่มีการทางขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับในการสนทนากันหรือโทรหากันนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ Application ลายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีอีกหลาย Application ที่สามารถทำได้ซึ่งถ้าหากว่าทางผู้บริหารของโปรแกรม line ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลายล่มบ่อยๆแบบนี้ได้อาจจะทำให้ผู้ใช้งานจำนวน 69 ล้านคนเฉพาะอย่างของคนไทยเลิกการใช้งานโปรแกรม LINE และหันไปใช้งานทุกวันอื่นแทนก็เป็นไปได้

 

สนับสนุนโดย.  gclub casinoทดลองเล่น

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

ผู้อำนวยการความมั่นคงด้านไซเบอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดนปลดสายฟ้าแลบ

          เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน  ปี พ.ศ 2563   ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์   ซึ่งเขาคือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองหลังจากที่มีการสิ้นสุดการเลือกตั้งและปรากฏว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนาย  โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มีการรับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีต่อทำให้เขาเกิดความรู้สึกไม่พอใจจึงได้สั่งให้ผู้อำนวยการความมั่นคงด้านไซเบอร์เข้าไปทำการตรวจสอบข้อมูลผลการเลือกตั้ง 

และแน่นอนว่าผลการตรวจสอบออกมาไม่พบการทุจริตการเลือกตั้งให้ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์เกิดความรู้สึกไม่พอใจจากการทำงานของผู้อำนวยการความมั่นคงด้านไซเบอร์จึงไม่มีการปลดเขาออกจากการเป็นผู้อำนวยการแบบสายฟ้าแลบเลยทีเดียว

        สำหรับตำแหน่งของหน่วยงานความมั่นคงด้านไซเบอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการสร้างขึ้นมาเพื่อสอดส่องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลต่างๆของคนในโลกออนไลน์สำหรับคนที่มีการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Twitter หรือแม้แต่ Facebook และ Instagram หรือยังมีอื่นๆอีกมากมายหากมี Hackerเข้าไปทำการแฮกข้อมูล  หรืออาจจะมีความสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัวของคนอเมริกานั้นถูกแฮกข้อมูลออกไปก็จะมีหน่วยงานนี้เข้ามาตรวจสอบดูแลและคอยแก้ไขปัญหารวมถึงตามจับเหล่าแฮกเกอร์ทั้งหลาย

        และแน่นอนว่าเมื่อผลการเลือกตั้งจากทั่วประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาผลปรากฏว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันไม่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อเขาจึงจำเป็นต้องใช้หน่วยงานความมั่นคงเพื่อทำการสืบหาข้อมูลว่าผลการเลือกตั้งนั้นมีการทุจริตจากหน่วยงานไหนหรือไม่หรือจากเขตไหนหรือไม่ 

แต่เมื่อผลการตรวจสอบยืนยันว่าไม่พบการทุจริตทำให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเกิดความรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจเพราะเขาเข้าใจว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีการโกงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเขามองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความไม่เหมาะสมการเลือกตั้งมีข้อบกพร่องต่างๆมากมายแต่ในเมื่อผู้อำนวยการความมั่นคงไม่สามารถที่จะหาข้อบกพร่องนั้นได้เจอทำให้    ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องมีการลงบทลงโทษกับผู้อำนวยการคนดังกล่าว     

        อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบสถานการณ์ความมั่นคงนั้นทางด้านหน่วยงานที่มีการรับผิดชอบที่ดูแลผลการเลือกตั้งได้มีการยืนยันออกมาว่าไม่มีการแทรกแซงจากบุคคลอื่นหรือชาวต่างชาติแน่นอนการเลือกตั้งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างขั้นตอนที่ถูกต้องและผลการเลือกตั้งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งประชาชนทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาต่างก็ยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งใหม่ 

   สำหรับการกระทำของ โดนัลล์ ทรัมป์ อาจเป็นเพียงการแสดงออกถึงการไม่พอใจกับผลการเลือกตั้งที่ตัวเองแพ้ ซึ่งเขายอมรับไม่ได้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ufabet สมัคร

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

VPN (Virtual Private Network)

ก่อนที่จะเริ่มเรื่องของVPN (Virtual Private Network) เราจะเริ่มต้นจากเรื่องของการใช้งาน อินเตอร์เน็ต(internet) แบบธรรมดาก่อน ในโลก อินเตอร์เน็ต(internet) จะเริ่มจากการสื่อสารจากเราและปลายทางปลายทางก็คือ เว็บไซต์(web site) พวกเว็ปต่างๆ หรือไม่ก็คือผู้ที่เราสื่อสารด้วย การที่เราส่งข้อมูลให้ปลายทางหรือปลายทางส่งกลับข้อมูลมาหาเรา จะเรียกว่าการส่ง แพ็คเกจ(packet)

ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเราจะเปรียบเสมือนว่าเหมือนเราส่งจดหมายไปรษณีย์ซึ่ง VPN(Virtual Private Network) จะทำหน้าที่คล้ายกันแต่อาจจะทำให้การใช้งานเร็วกว่า  และในการใช้งานVPN(Virtual Private Network)  จะได้รับความปลอดภัยอีกด้วยโดยมีหลักการทำงานก็คือเราจะส่งข้อมูในให้ผู้รับบริการอินเตอร์และให้ผู้รับบริการอินเตอร์เน็ตส่งให้กับVPN(Virtual Private Network) ยกตัวอย่างเหมือนเขียนจดหมาย ก็คือAเขียนจดหมายถึงBและเอาใส่ซองจดหมายอีกฉบับแล้ว

ให้ผู้บริการส่งถึง VPN(Virtual Private Network) แล้วพอจดหมายถึง VPN(Virtual Private Network) ก็จะทำการถอดรหัสสจดหมายของเราและVPN(Virtual Private Network) ทำการส่งให้B ดังนั้นผู้ให้บริการจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราส่งอะไรถึงBผู้บริการเพราะVPN(Virtual Private Network) ทำหน้าที่เป็นตัวสื่อสารและผู้ให้บริการจะรู้เพียงแค่ exit note สุดท้ายก่อนออกจาก VPN(Virtual Private Network)

และทำให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งของ VPN(Virtual Private Network) ก็คือสามารถทำการมุดได้เพราะว่าผู้ที่ให้บริการ VPN(Virtual Private Network) จะมี exit note อยู่ทั่วโลกดังนั้นถ้าเราส่งข้อมูลของเราอยู่ต่างประเทศก็จะได้ IP ของประเทศนั้นๆมา เช่นเราบอก ip ของเราอยู่ที่ เกาหลี VPN(Virtual Private Network)

ก็จะบอกผู้ให้บริการมาว่ามาจาก เกาหลี ดังนั้นจึงสามารถ แก้บล็อคเว็ปของประเทศต่างๆที่บล็อคเว็ปนั้นๆอยู่ได้แต่ในการทำเรื่องมุดแบบนี้จะส่งผลเสียทำให้ความเร็วนั้นลดลง เช่นเราอยู่ประเทศไทย เราใช้ ip บอกว่าเราอยู่อเมริกา แพ็คเกจ(packet) ของเราหรือข้อมูลของเราจะทำการส่งจากไทยไปอเมริกาแล้วค่อยส่งกลับมาที่ไทยและนั้นจะทำให้อินเตอร์เน็ต(internet) ของเราช้าลง

เพราะต้องส่งกลับไปกลับมาแต่ว่าตัว เซิฟเวอร์(sever) จะเห็นว่า แพ็คเกจ(packet) ของเราถูกส่งมาจากอเมริกาและจากที่เราเชื่อใจผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนมาเชื่อใจผู้ให้บริการVPN(Virtual Private Network) แทนและในเรื่องความปลอดภัยของตัว VPN(Virtual Private Network) เช่น จะสามารถปกปิด เลขบัญชี ธนาคาร บัตรเคดิต

และจะทำให้ผู้บริการอินเตอร์เน็ตไม่สามารถเห็นได้ แต่ในสมัยนี้จะมีการลงทะเบียนเว็ปเป็นพื้นฐานในการสร้างเว็บไซร์(web site) เพื่อไม่ให้ปล่อยข้อมูลของผู้ใช้งานอยู่ เช่น ของ youtube facebook หรือ Google ที่ข้างบนเว็ปไซร์(web site) จะมีรูปเป็นที่ล็อคอยู่แสดงว่าเป็นเว็ปที่ลงทะเบียนเว็ปไซร์แล้วส่วนใหญ่80% จะทำการลงทะเบียนแล้วแต่นี้แล้วแต่ผู้ให้บริการ VPN(Virtual Private Network) แต่ล่ะเจ้า

 

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่าออนไลน์สด

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

การลงทุนเพื่อคอมพิวเตอร์ ในการทำงาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Startup หรือบริษัทที่มีการเติบโตที่รวดเร็ว ต่างๆก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทั้งสิ้น นี่จะเป็นส่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนจำเป็นจะต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อช่วยให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคปัจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจต่างๆ

ในการแข่งขันการที่เพิ่มขึ้นของบริษัทบริษัทในยุคปัจจุบันมีการแชร์ทางด้านความรู้หรือการ คลิปงานต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ในยุคปัจจุบันการเติบโตมากยิ่งขึ้นของระบบการทำงานบริษัทต่างๆมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้คนในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการสร้างทีมให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือสร้างระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่ผู้คนต้องให้การใส่ใจในการลงทุนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หรือการทำคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หากลองนึกภาพดีๆบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ graphic Designer ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวีดีโอ หรือการดีไซน์รูปภาพ หากไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเวลาทำงานมีการกระตุกการแลคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้ก็เป็น ส่วนที่ทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ 

การลงทุนทางด้าน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการคิดวิเคราะห์ทางมนุษย์พบคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากมายในการทำงาน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี Application

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทางด้านซอฟต์แวร์หรือบริษัทต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอนี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีการเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ถ้าบริษัทไหนมีการลงทุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และมีบุคลากรในองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานเต็มประสิทธิภาพก็จะช่วยให้องค์กรต่างๆนั้นสามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานการลงทุนเพื่อใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถพัฒนาโครงสร้างในการทำงานเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นของผู้คนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุคปัจจุบันของผู้คนในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่สามารถค้นหาหรือการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ง่ายมากที่สุดนี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานหรือการพัฒนารูปแบบการทำงานต่างๆเหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงรูปแบบในการทำงานต่างๆที่สามารถใช้ประกอบคอมพิวเตอร์ในการทำงาน 

 

 

สนับสนุนโดย    ufabet เว็บแม่

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

AI และงานที่หายไป 

เมื่อการเข้ามาของแอร์หรือปัญญาประดิษฐ์มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีประสิทธิภาพในการใช้งานหรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานต่างๆเหล่านี้หรือการวิวัฒนาการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผู้คนมักจะมีการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่

หรือแม้แต่จะเป็นองค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการผลิต Application Software ต่างๆก็มีการใช้ AI ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการวิเคราะห์หรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อโครงสร้างการทำงานต่างๆซึ่งในยุคปัจจุบันแนวโน้มในการพัฒนาอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆในอนาคตจะมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ

จะถูกฝังตัวแม้แต่ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กก็จะถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน AI ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้ช่วยผู้คนมีการใช้งานหรือแม้จะเป็นรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นธุรกิจหลายธุรกิจเริ่มมองหารูปแบบต่างๆเพราะว่าการประหยัดเงินประหยัดทรัพยากรต่างๆโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมและมีความแม่นยำ

หรือแม้จะเป็นประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้องค์กรให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างดีที่สุด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานหรือไม่เช่นการปรับปรุงในตอนนี้ช่วยประกอบคอมพิวเตอร์มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานยุคใหม่

ไอมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงตลอดเวลาโครงข่ายข้อมูลในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือแม้จะเป็นรูปแบบต่างๆที่มีการพัฒนาและมีการปรับปรุงที่เพิ่มไหม รูปแบบอินเตอร์เน็ตต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาโครงสร้างการทำงาน

และช่วยสร้างรูปแบบหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน AI ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาโครงสร้างการทำงานเพราะในยุคปัจจุบัน internet of Things หรือไอโอทีมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการทำงาน บทบาทสำคัญต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลต่างๆบริษัทต่างๆมีการเชื่อมโยงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทไอทีในยุคปัจจุบันที่มีการผลิตซอฟต์แวร์

และ Application ต่างๆก็มีการเริ่มพยายามใช้ AI เข้ามาควบคุมในการรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งผู้ใช้งานในปัจจุบันก็มีผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานหรือไม่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนานาฬิกาปลุกพรุ่งนี้เสมอช่วยให้การทำงานต่างๆ

มีการเปลี่ยนไปและในยุคปัจจุบัน AI มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานต่างๆจึงทำให้ในยุคปัจจุบันผู้คนโดนแย่งงานค่อนข้างเยอะการเปลี่ยนแปลงความต่างเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานของตัวเองหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อแข่งขันกับ AI ในรูปแบบต่างๆ 

 

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

ธุรกิจการทำงานและการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการทำงาน

ในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมมนุษย์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างในการทำงานแม้กระทั่งบริษัทขนาดเล็กในยุคปัจจุบันก็มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ องค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ

หรือทำให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นตัวช่วยมากมายไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โครงสร้างการทำงานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบใดก็ตาม

ความสำคัญของงานต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนได้เพิ่มมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแม้จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบการมากมายในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันการทำธุรกิจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงของแต่ละฝ่ายงาน

หรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อรูปแบบการต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาอยู่เสมออย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการสร้างงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างที่ถูกพัฒนารูปแบบต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่อนข้างมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อสินค้าบริการหรือแม้แต่จะเป็นการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือเรียกว่า Data

ระบบข้อมูลในยุคปัจจุบันที่คนหรือมนุษย์ต่างๆเหล่านี้ทำงานร่วมกับ AI ปัญญาประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันจึงช่วยพัฒนาโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ให้มีการผลิต Application หรือซอฟต์แวร์ต่างๆออกมาเพื่อรองรับการใช้งานผ่านการประมวลผลและวิเคราะห์ผลต่างๆเหล่านี้

ธุรกิจต่างๆในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนผ่านทางด้านโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบในการทำงานต่างๆการดำเนินงานการปรับรูปแบบการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อในการทำงานต่างๆที่มีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอ วันนี้ปัจจุบันโครงสร้างในการทำงานและรายละเอียดต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนและมีการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้โครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ต่างๆ

มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานต่างๆการทำธุรกิจต่างๆเหล่านี้ก็มีระบบที่เรียกว่า Information and Communication techniques ต่างๆในการนำเสนอรูปแบบงานและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆซึ่งในปัจจุบันธุรกิจต่างๆเหล่านี้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงสร้างในการทำงาน

และการปรับเปลี่ยนธุรกิจต่างๆซึ่งส่งผลให้ในอนาคตรูปแบบในการทำงานต่างๆจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่เรื่อย โดยเฉพาะในขณะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งพัฒนาในการทำงาน 

 

 

สนับสนุนโดย  สมัครเว็บ ufabet

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที

แอพพลิเคชั่นกรุงไทยใช้งานไม่ได้ทำประชาชนโวยวายหนักมาก 

      เมื่อวันที่ 11 เดือนกันยายนปีพศ2563 Application กรุงไทยได้มีการระบุข้อความเอาไว้เวลาที่ใครก็ตามที่จะเข้าไปใช้งาน Application ว่าขณะนี้ทางระบบกำลังมีการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นอยู่ซึ่งมีการระบุว่าจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น ของวันที่ 11เดือนกันยายนปีพศ 2563 เป็นต้นไป   แล้วจะมีการปรับปรุงแล้วเสร็จและสามารถกลับมาใช้งานได้อีกทีนึงในช่วงเวลาประมาณ 8:00 น ของวันที่ 12 เดือนกันยายนปีพศ 2563

แต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาหลัง 8.00 น.ของวันที่ 12 เดือนกันยายนปีพศ2563 ไปแล้ว Application  ของกรุงไทยก็ยังไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เหมือนเดิม  ซึ่งทำให้คนที่ใช้งานApplication  ของกรุงไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอย่างไรก็ตามมีการประกาศออกมาจากทางธนาคารกรุงไทยว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขให้อยู่

ซึ่งจะสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้อีกทีนึงในวันที่ 12 เดือนกันยายนปีพศ2563 นี้โดยช่วงเวลาที่จะสามารถใช้งานได้นั้นจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 10:00 น เป็นต้นไปซึ่งประชาชนนั้นต่างก็เฝ้ารอคอยในเรื่องของการที่จะเข้าไปใช้บริการแอปพลิเคชั่นดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลา 10:00 น ตามที่ทางธนาคารกรุงไทยได้มีการประกาศออกมาแล้วผู้ใช้บริการApplication

  ต่างก็ต้องพากันโวยวาย อีกครั้งหนึ่งหลังจาก 10:00 น มาแล้วพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะใช้บริการในแอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทยได้เลย  ทำให้เก่งการคนในโลกออนไลน์นั้นต่างพากันทวิตเตอร์ด่าทอธนาคารกรุงไทยกันเป็นจำนวนมากถึงขนาดที่มีแฮชแท็กกรุงไทยล่มขึ้นมาซึ่งในนั้นมีคนเข้าไปทวิตข้อความมากกว่า 6 พันครั้งด้วยกัน

    อย่างไรก็ตามแต่ทางด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของ #กรุงไทยล่มนี้โดยทางธนาคารเอง  ได้ออกมาขอโทษผู้ใช้บริการทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้มีการปรับปรุงระบบใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลทั้งหมดซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ update นานพอสมควรเพราะจะเป็นการใช้งาน Application เวอร์ชั่นใหม่นั่นเอง

อย่างไรก็ตามทางด้านธนาคารกรุงไทยแนะนำให้ลูกค้าที่จะใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมการเงินให้ไปติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์เป็นหลักเพราะตอนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยทั้งหมดจะถูกอัพเดตและปรับปรุงระบบทั้งหมดนั่นเองซึ่งยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของเรื่องเวลาที่จะสามารถกลับมาใช้งานได้ว่าจะเป็นวันไหนและช่วงเวลาไหน

   ปรับเรื่องของการอัพเดทเวอร์ชั่นที่ทางธนาคารจะมีการทำผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของธนาคารนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันการถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์แต่ควรจะมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอนแจ้งลูกค้าเพื่อที่ลูกค้านั้นจะได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าว่าจะต้องมีการไปเบิกถอนเงินสดออกมาหรือว่าจะต้องไปติดต่อธนาคารเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อที่ลูกค้านั้นจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมกับทางธนาคารนั้นเอง

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฟรี 100

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที