เทคโนโลยี Ai

เทคโนโลยี Ai จะไม่สามารถอยู่เหนือมนุษย์ได้

เทคโนโลยี Ai ต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีบนโลกในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนามาได้ไกลเป็นอย่างมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นเทคโนโลยีมันก็ถูกพัฒนามาตลอดเวลาอยู่ แต่ในตอนนี้เวลานี้มันล้ำเลิศมากๆ และคงไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลย เชื่อเถอะว่าเทคโนโลยีจะต้องก้าวกระโดดไปมากว่านี้แน่นอน ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่มาแรงมากที่สุดคือ เทคโนโลยี Ai โดยเฉพาะในเรื่องของ หุ่นยนต์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เพราะข้อดีของหุ่นยนต์นั้นคือ การที่มันไม่บ่น หรือเหนื่อย เหมือนกับมนุษย์

จึงเป็นที่นิยมและต้องการมากในกลุ่มของการทำงานที่ต้องใช้แรงงานเยอะ เพราะสาเหตุนี้จึงทำให้ตลาดแรงงานมีการตกงานเพิ่มมากขึ้น การที่นำหุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์นั้นก็เพื่อที่ต้องการจะประหยัดในเรื่องของเวลา และงบประมาณที่จะต้องจ่ายกับแรงงาน จนมีนักวิจัยได้ออกมาทำการวิเคราะห์ว่า ในอนาคตถ้าหากมีการพัฒนาเทคโนโลยี Ai เพิ่มมากขึ้น มันจะสามารถเรียนรู้ได้เอง โดยที่ไม่ต้องการมนุษย์อีกต่อไป เพราะมันจะมองว่ามนุษย์ฉลาดน้อยกว่าเทคโนโลยีของมัน จึงทำลายล้างมนุษย์เพื่อไม่ให้มนุษย์ทำโลกให้แย่ลง

จนทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต้องสูญพันธุ์ และเทคโนโลยี Ai จะเข้ามายึดครองโลกแทน แต่เมื่อมีผู้ที่ออกมาวิเคราะห์ในเชิงลบแล้ว ก็ผู้ที่ได้ออกมาถกเถียงอีกเช่นเดียวกันว่ามันเป็นด้านบวก เทคโนโลยี Ai ไม่สามารถทำลายล้างมนุษย์ได้ อย่างไรแล้วเทคโนโลยี Ai ก็ต้องการควบคุมด้วยมนุษย์อยู่ดี ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ว่า เทคโนโลยี Ai จะสามารถอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้ มนุษย์จะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยการฝังนาโนแมทชีนขนาดจิ๋วลงบนร่างกาย ที่จะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื้อของร่างกายได้เอง หรือการฝังไมโครชิพลงสมอง เพื่อแปลกความทรงจำให้กลายเป็นข้อมูลดิจิตอล และส่งข้อมูลเหล่านั้นเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงการที่จะเข้าไปควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายทำให้ไม่เกิดอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด

ไปถึงขั้นที่ว่ามนุษย์จะมีอายุที่ยืนยาวนานจนไปถึงขั้นการเป็นอมตะไม่มีวันเสียชีวิต โดยรวมแล้วการวิเคราะห์ในเชิงด้านบวก หรือ Utopia นี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน แต่นักวิจัยเองก็ได้บอกว่าได้มีการศึกษาและทำการทดลองอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ไม่แน่ว่าในอนาคตอีก 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า นวัตกรรมเหล่านี้ดังได้มีผู้วิเคราะห์ออกมานั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้ อย่างไรแล้วการที่เทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ มนุษย์เราเองก็ไม่ควรที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีเพียงเท่านั้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นดั่งที่นักวิจัยอีกกลุ่มได้วิเคราะห์ออกมาว่า มนุษย์จะสูญพันธุ์ เพราะเทคโนโลยี Ai จะยึดครองโลก