ระบบเศรษฐกิจที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้น 

มีคนเคยกล่าวไว้ว่ารูปแบบในเศรษฐกิจต่างๆในยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์และ AI ต่างๆเข้ามาแย่งงานมนุษย์ในอนาคตมนุษย์อาจจะไม่ต้องทำงานแต่ใช้ระบบเศรษฐกิจที่ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้ทำงานรูปแบบเต็มประสิทธิภาพและทำให้มนุษย์ต่างๆมีเวลาว่างจนสามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องการได้หรือแม้แต่จะเป็นการทำตามความฝันต่างๆรูปแบบต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝันก็ได้

เพราะในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนา รูปแบบในการใช้ที่โรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาทรัพยากรต่างๆมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประมวลผล ระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันที่มีความพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหามากมายหรือแม้แต่จะเป็นปัญหาทางด้านแรงงานต่างๆที่ในปัจจุบันมีปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น

ระบบในการทำงานในปฏิบัติค่อนข้างมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทำงานหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินว่ารูปแบบในยุคปัจจุบันที่มนุษย์มีความพยายามจะพัฒนารูปแบบในการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆที่เข้ามาใช้ AI ในการควบคุมเครื่องจักร การเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานต่างๆนี้มีผลกระทบต่อมนุษย์

โดยตรงเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่หรือมนุษย์หลายๆกลุ่มอาจจะขาดรายได้ไปได้จึงทำให้ระบบทางเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหรือการสร้างขึ้นรวบรวมข้อมูลต่างๆเพราะในยุคปัจจุบันข้อดีของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่เอาข้อมูลต่างๆในหลายๆที่มารวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจที่อย่างมีประสิทธิภาพนี้

จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันระบบการทำงานระบบเศรษฐกิจต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาในส่วนของเทคโนโลยีหรือข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและมีการปกครองอยู่เสมอ เศรษฐกิจต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผนนั้นก็คือว่าจำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆได้มากที่สุด

เพื่อเข้ามาในการตัดสินใจรูปแบบของสิ่งต่างๆที่มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้มีความพยายามจะพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆและความเข้ามารวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นอาหารให้กับปัญญาประดิษฐ์ในการคิดวิเคราะห์หรือการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมนุษย์เพราะเศรษฐกิจต่างๆหากมีการวางแผนให้เหมาะสมอาจจะทำให้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆค่อนข้างมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบหรือโครงสร้างความเป็นอยู่ของมนุษย์

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การเรียนรู้ของเทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างมีบทบาทอย่างนี้ในการพัฒนาศักยภาพของความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีการผันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รูปแบบของระบบเศรษฐกิจของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้

จึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปเพราะยุคปัจจุบันที่การใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทำ AI มีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระผู้คนหรือช่วยในการวางแผนในแง่มุมต่างๆ 

 

 

สนับสนุนโดย  ufabet สมัครสมาชิก