ความรู้ด้านไอที

เดลิเวอรี่กับแพลตฟอร์มที่กำลังแข่งขัน 

เดลิเวอรี่กับแพลตฟอร์มที่กำลังแข่งขัน 

เดลิเวอรี่ Delivery ในปัจจุบันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆบริษัทมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก รวมทั้งบริษัทเดลิเวอร์รี่หรือแบบฟอร์มต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ IT ซอฟต์แวร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ Platform ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันเพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างมาก และการเกิดขึ้นของร้านค้าร้านขายมากมายที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายสินค้าหรือบริการ จึงทำให้ความสำคัญของเดลี่เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันกัน 

ร้านไหนที่มีการทำธุรกิจหรือการทำงานค่อนข้างมากจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาหรือปรับรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบัน สิ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ร้านขายของในยุคปัจจุบันหรือแม้แต่จะเป็นร้านขายอาหารขนาด จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในส่วนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart phone ที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และความสำคัญยังมีต่อ platform ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Food Panda Grab food แล้วยังมีคนอื่นอีกมากมายที่ให้บริการเดลิเวอรี่ในปัจจุบันก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นหรือแม้แต่จะเป็นการเข้าร่วมของร้านค้าต่างๆในยุคปัจจุบัน 

การเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการทำงานของตัวเอง ปัจจุบันรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงปลูกควรมีการออกจากบ้านน้อยลงและมีการทำกิจกรรมภายในสถานที่กักตัวของตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรู้ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันสัดส่วนในการตลาดของทุกวันนี้ 

ทุกคนมีความจำเป็นจะต้องใช้บริการอย่างมากเพราะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากมีปัญหาทางด้านต่างๆเป็นอย่างมากในขณะนี้ การเติบโตของแพลตฟอร์มในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอย่างยิ่งเพราะร้านค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของร้านค้าขนาดเล็ก 

มีการสร้าง Social Media ที่ให้ร้านตัวเองสามารถโปรโมทสินค้าและบริการได้นี่เป็นรูปแบบการทำธุรกิจใหม่โดยเฉพาะในตัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ แล้วยังมีที่อื่นอีกมากมายที่ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนมากในการลงทุนของ Application หรือซอฟต์แวร์ในส่วนของแพลตฟอร์ม ในสวนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น 7-eleven ก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันมีการส่งสินค้าถึงบ้านโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านในการแข่งขันปรับตัวของแพลตฟอร์มต่างมีขึ้นอยู่กับต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นใน smartphone หรือแม้แต่จะเป็นเว็บไซต์ก็มีการให้บริการว่าใช้คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายก็มีส่วนในการพัฒนา นี่จะเป็นเหตุผลที่บอกว่าบริษัททางด้านต่างๆมีการผลิตและพัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันค่อนข้างมาก สร้างการเติบโตและพัฒนาสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub  

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
การแข่งขันการและการปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก

การแข่งขันการและการปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก

การปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก Smallbusiness-adaptation ในการแข่งขันการของธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของธุรกิจขนาดเล็กหรือแม้แต่จะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันดุเดือดมากยิ่งขึ้น มีการนำเข้าและพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีในธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือแม้แต่จะเป็นการแข่งขันทางด้านต่างๆก็มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ใช้ในบริษัทมีความจำเป็นจะต้องพัฒนารวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรต่างๆในบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะนี้เพื่อส่วนรวมคำว่าธุรกิจต่างๆหากต้องมีการพัฒนาหรือการสร้างการเติบโตและการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอจะช่วยให้ดึงประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดออกมาปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กสร้างผลกระทบอย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันมีรูปแบบในการทำธุรกิจสมัยใหม่ นึกว่าจะเป็น startup ในปัจจุบันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจึงทำให้ ธุรกิจต่างๆจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและธุรกิจต่างๆก็มีการพัฒนาในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ธุรกิจต่างๆจะต้องมองรูปแบบการทำงานใหม่ๆรวมถึงและอุปกรณ์การทำงานใหม่ๆอีกด้วย 

คอมพิวเตอร์ก็เป็น อุปกรณ์หนึ่งในนั้นที่ช่วยดึงประสิทธิภาพสูงการทำงานออกมาเพื่อดึงบุคลากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุดที่จะเป็นสาเหตุว่าทำไมการแข่งขันจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทขนาดเล็กในปัจจุบันบริษัท กราฟฟิกขนาดเล็กก็มีการเกิดขึ้นอยู่มาก

หรือจะเป็นในส่วนของบริษัทไอทีหรือสัตว์ต่างๆที่มีการผลิตในส่วนของ Application Software ต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานมีการทำในส่วนต่างๆมาเพื่อให้บริการงานของผู้คนที่มีประสิทธิภาพสูง นี่จึงเป็นสาเหตุว่าในยุคปัจจุบันมีความสำคัญที่ต้องปรับปรุงรูปแบบธุรกิจให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาสร้างรูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงดึง ประสิทธิภาพของการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมทำงานกับคน 

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทกราฟิกหรือบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆก็ใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการผลิตในส่วนของ Software Application ออกมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน รวมทั้งยังมีการวางระบบ Server ต่างๆเพื่อดึงในส่วนของ User เข้ามามีประสิทธิภาพมากที่สุดของการใช้งานที่เป็นสาเหตุว่าทำไมการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กจึงปรับตัวมากยิ่งขึ้น

และส่วนสำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับการใช้งานให้ได้มากที่สุด ในยุคต่อไปความสำคัญของคอมพิวเตอร์จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆธุรกิจจะมีการปรับตัวอยู่เสมอ

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย  ทางเข้า ufabet มือถือ

 

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
รูปแบบการทำงานสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี

รูปแบบการทำงานสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี

 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ New-technology ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน สำนักข่าวหรือว่าแหล่งข่าวออนไลน์มากมายก็มีความพยายามจะพัฒนาในส่วนเทคโนโลยีของบริษัทตัวเองให้มีการพัฒนามากขึ้น

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นปัญญาประดิษฐ์เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นสร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาองค์กรตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร นี่คือความสำคัญว่ารูปแบบในการทำงานในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะผู้คนจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือไม่มากมายที่เข้ามามีการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ถ้างานใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นทางการพัฒนารูปแบบงานให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

นี่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าบริษัทใดมีความจำเป็นจะต้องพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ก็จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ว่าในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความสามารถทางด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานกว่าก่อน 

การเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ละบริษัทมีความจำเป็นจะต้องนำส่วนของเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาองค์กรตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันในส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาในส่วนของประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนคอมพิวเตอร์ในบริษัทต่างๆก็มีความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือไม่จัดเป็นการประมวลผล หรือแม้กระทั่งการซอฟแวร์ต่างๆภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นสร้างโครงสร้างที่ทำงานอย่างเหมาะสมบริษัทสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านต่างๆมีประสิทธิภาพมาก มีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริษัทของตัวเองให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เพราะแต่ละ หน่วยงานก็มีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการนำประสิทธิภาพของการทำงานแต่ละส่วนเข้ามาพัฒนาองค์กรโดยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทใดสามารถทำในส่วนของโครงสร้างรูปแบบการทำงานหรือนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ในอนาคตมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน

ก็จะสร้างความได้เปรียบนี้จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่รูปแบบในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาองค์กรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการทำงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ส่วนสำคัญเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในแต่ละองค์กรซึ่งช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีกว่าเมื่อก่อน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่า sa gaming

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
การสื่อสารโดยใช้อินเตอร์

การสื่อสารโดยใช้อินเตอร์

การสื่อสารโดยใช้อินเตอร์ Communication-Internet เราจะเห็นได้ว่า อินเตอร์เน็ตนั้น มีความสำคัญในการสื่อสารอย่างมาก เพราะในปัจจุบันนี้ นอกจากเรานั้น จะมีโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค ไอแพดแล้ว เราจะต้องมีอินเตอร์เน็ต เป็นตัวกลางสำคัญในการสื่อสารกันได้อีกด้วย เพราะการสื่อสารที่ดีนั้น จะต้องใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น  สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนั้น เราสามารถสื่อสารกันโดยการโทรผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือกันได้

แต่ถ้าหากมีตัวอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้งานด้วยนั้น เราก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างหลากหลายช่องทาง ยังเป็นตัวเลือกที่ดี ในการเลือกการใช้งานสื่อสารของเราได้ด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า อินเตอร์เน็ตนั้น มีความสำคัญและความจำเป็นในการใช้งานเครื่องมือสื่อสารของเราอย่างมากเช่นกัน 

การเลือกการสื่อสาร

ถ้าหากมีตัวอินเตอร์เน็ตเข้ามานั้น เราสามารถเลือกการช่องทาง ในการสื่อสารได้ตามความต้องการของเราเลย ไม่ว่าจะเป็น ไลน์ เฟสบุ๊ค  เราสามารถเลือกการสื่อสารได้ตามความต้องการ ตามความถนัดในการใช้งานของเรานั้น ได้เลย บางคนอาจจะคิดแค่ว่าอินเตอร์นั้น แค่สามารถใช้ในการเล่นเกมอย่างเดียว ถ้าหากเรารู้จักการใช้งาน ของอินเตอร์เน็ตได้ดีพอ เราจะทราบว่า สามารถใช้งานได้มากกว่านั้น ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ได้ตามความต้องการของเราเลยด้วยซ้ำ ฉะนั้นการที่เรารู้ถึงการใช้งานของมัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของเราอย่างมากเช่นกัน

เพราะนอกจากใช้งานในการเล่นเกมแล้ว มีความสำคัญอย่างมาก ในการใช้ในการทำงาน ใช้เป็นตัวเชื่อมในการสื่อสารกัน สามารถค้นคว้าข้อมูลที่เรานั้น ต้องการจะทราบก็ได้อีกด้วย เราจะได้รู้กันว่า อินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้เยอะกว่าที่เรานั้นคิดเลย จึงมีความสำคัญในการใช้ในการสื่อสาร ในยุคปัจจุบันนี้กันอย่างมาก สามารถทดแทนการสื่อสารผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือได้อย่างดี ประหยัดเงินโทรศัพท์มือถือของเราอย่างมาก แค่เรานั้น มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายแล้ว เราจะได้เห็นคุณภาพในการใช้งานของอินเตอร์เน็ตได้อย่างดี เราจะได้รู้การนำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด 

อยู่ที่เรานั้นเป็นคนเลือกในการใช้งานอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ ในการใช้งานของเรามากที่สุด เพื่อการทำงานของเราที่ดี ทั้งในปัจจุบันนี้ รวมถึงในอนาคตด้วย อินเตอร์เน็ตจะต้องมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ในการสื่อสารกัน ในชีวิตประจำวันของเรา เพราะอินเตอร์เน็ตนี้ เป็นเหมือนศูนย์กลาง ในการเชื่อมต่อการสื่อสารของบุคคลที่ใช้โซเชียล ในการสื่อสารกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ของพวกเรากันอย่างมาก

 

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
รูปแบบการใช้ชีวิตผู้คนโดยพึ่งพาเทคโนโลยี 

รูปแบบการใช้ชีวิตผู้คนโดยพึ่งพาเทคโนโลยี 

พึ่งพาเทคโนโลยี  Relyon-technology อย่างที่รู้กันในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการติดต่อสื่อสารการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ในการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆก็เป็นการส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้จึงมีการพัฒนารูปแบบในการผลิตสินค้าและนวัตกรรมออกมาเช่นเดียวกัน สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนสามารถพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงินที่ในปัจจุบันธนาคารต่างๆได้ผลิตแอพพลิเคชั่นขึ้นมา

รวมถึงถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ธุรกรรมทางการเงินก็สามารถทำผ่านเว็บไซต์ของในส่วนของธนาคารใด ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่อาจจะต้องโอนเงินแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องไปต่อคิวในธนาคาร หรือว่าการเช็คยอดเงินต่างๆก็จะเป็นในส่วนของต้องไปหาตู้ในการปรับสมุดเพื่อให้รู้ว่ายอดเงินในบัญชีมีเท่าไหร่

และมีอีกมากมายที่ทำให้บ่งชี้ได้ว่ารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ ผู้คนอาศัยองค์ความรู้ใหม่ๆรวมถึงพัฒนาสุขภาพในการใช้ชีวิต สิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทของบุคคลต่างๆ และระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้คนพึ่งพาอาศัยค่อนข้างมาก หากมองว่าในยุคปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสค่อนข้างมาก ไม่สามารถเดินทางออกนอกบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นไปซื้ออาหารเพื่อมาประทังชีวิต

หรือการทำงานในสถานที่ต่างๆ หากทุกคนมีความต้องการที่จะรับประทานอาหาร ก็จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาในส่วนของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการทางด้าน Application ต่างๆที่ให้บริการในส่วนของการซื้อสินค้าหรือซื้ออาหารมาส่งที่บ้านของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น Grab food ที่สามารถเข้าสู่ Application แล้วก็สามารถสั่งอาหารเพื่อให้มาส่งที่บ้านได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายตามที่

นี่เป็นรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบันที่ผู้คนพึ่งพาเทคโนโลยีในส่วนต่างๆ เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ความสะดวกสบายแต่เพียงเท่านั้น แต่มีความปลอดภัยในชีวิตที่ผู้คนต้องการจึงทำให้ผู้คนมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป แล้ววัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีส่วนหนึ่งในการผลิตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆอยู่เสมอ

โอกาสพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องการในส่วนของความสะดวกสบายมากขึ้นอยู่เสมอ เพราะทุกวันนี้ผู้คนซึ่งภายในส่วนของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานหรืออื่นๆอีกมากมายการทำกิจกรรมบนโลกออนไลน์

ส่วนใหญ่เรานี่คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนั้น จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าผู้คนไม่สามารถขาดเทคโนโลยีได้ ยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น การติดต่อสื่อสารการผู้คนก็จะเพิ่มในส่วนของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน นี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่การดำรงชีวิตของผู้คนมีความต้องการ

 

สนับสนุนโดย  gclub

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
ทำไม python จึงได้รับความนิยมอย่างสูง

ทำไม python จึงได้รับความนิยมอย่างสูง

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งจริงแล้วมันถูกคิดค้นมาเมื่อ 28 ปีที่แล้ว และอะไรที่เป็นเหตุผลให้ภาษานี้มีความสำคัญต่อวงการคอมพิวเตอร์เรามาดูกัน

ทำไม จึงเติบโตอย่างช้าๆ 

ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทความนี้ เรามาดูกันคร่าวๆถึงประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับภาษา C และภาษา C++

เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง ซึ่ง เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาคนที่สุดแล้ว จุดมุ่งหมายของมันคือต้องการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ทั้งเรื่องการจัดการหน่วยความจำ,พอยน์เตอร์ ดังนั้น มันจึงดูได้รับความนิยมช้ากว่า ภาษา C

เป็นภาษาที่ต้องมีการแปล ไม่ได้ใช้วิธีการคอมไพล์ แน่นอนว่าการ interpreter จาก python จะต่างกับการคอมไฟล์โดยใช้ภาษา C 

เป็นภาษาที่มีความเป็นไดนามิก ไม่ใช่ภาษาที่ตายตัวเหมือนภาษา C, C++ หรือ java คุณไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปร สตริง, บูลีนหรือ จำนวนเต็ม ทำให้การจัดการด้านคอมพิวเตอร์ทำงานได้ดีมาก ซึ่งภาษานี้เป็นภาษาที่ไดนามิกมากกว่า

มีการ Global Interpreter Lock (GIL) มีการป้องกันการเกิด multi-thread  ซึ่งมีการประมวลผล single thread ภายในโปรเซสเดียว (ซึ่งเป็นค่า instant )

ทำไมภาษานี้จึงเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูง 

ผู้ใช้ 9 ใน 10 คนอาจจะกล่าวได้ว่า ทำงานได้อย่างเชื่องช้า แต่ทำไมจึงมีนักพัฒนาต้องการใช้งานมัน

ซึ่งมันช้าขนาดไหนล่ะ คุณคงแยกไม่ออกอยู่ดีระหว่างเวลา 0.001 วินาทีกับ 0.01  วินาที ซึ่งมันเป็นเวลาที่ user ยอมรับได้อยู่แล้ว ภาษานี้มันช่วยแก้ปัญหาเรื่องคอขวด (หรือการที่มีผู้ใช้งานหลายคน และ เป็นภาษาที่รองรับการใช้งานกับผู้ใช้งานหลายคนและทำงานได้อย่างรวดเร็วมาก)

สร้างผลผลิตได้มากกว่า

เหตุผลประการต่อมาที่ทำให้ภาษานี้ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้งานแล้วเกิดผลผลิตสูง เพราะว่าใช้ได้หลายวงการเมื่อเทียบกับภาษา C++ และ java มันเป็นภาษาที่กระชับ และใช้เวลาในการรันน้อย เมื่อเทียบกันระหว่างจำนวนบรรทัด นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดโดยใช้จำนวนบรรทัดที่น้อย

ลักษณะของภาษาเป็นภาษาแบบรรทัดเดียว ทำให้มีคามเป็นไดนามิกและอนุญาตให้นักพัฒนาเขียนโค้ดที่น้อยลง และได้งานเท่ากับภาษาอื่น ซึ่งภาษา เป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ ซึ่งใช้เวลาเขียนโค้ดน้อยกว่า java เพียงพิมพ์ไม่กี่คำเท่านั้น 

ทำให้ เป็นภาษาที่มี syntax โปรแกรมที่ง่ายมาก การอ่านโค้ดเหมือนกับการพิมพ์ภาษาอังกฤษ และมีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ภาษานี้มีบทบาทมากมายต่อวงการ data science ซึ่งจริงๆ แล้วมันมีมาตั้งนานแล้ว แต่ว่าเพิ่งจะเป็นที่นิยมไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
การเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ 

การเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ 

เรียนผ่านคอร์สออนไลน์  Onlinelearning การค้นหาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆณปัจจุบัน สามารถที่จะค้นหาในอินเตอร์เน็ตได้ เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์สื่อสารหน้าตาไม่ว่าจะเป็นระบบ Smart Phone หรือแม้แต่จะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้เข้าอินเทอร์เน็ตและค้นหาเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาความรู้ของคุณหรือศักยภาพในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะในโลกออนไลน์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปจน มีการเปิดคอร์สสอนการศึกษามากมาย ที่จะช่วยให้บุคลากรต่างๆหรือบุคคลต่างๆเข้าไปศึกษาสิ่งที่ตัวเองสนใจได้

ในทุกๆสาขาหรือทุกๆคนแดกในส่วนแบบนี้เองที่อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงทุกๆอย่างได้และมีความหมายอย่างมาก ผู้คนที่มีความต้องการในการพัฒนาตัวเองก็จะสามารถเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองสนใจได้ และนำกลับมาทดลองใช้ในชีวิตประจำวันว่าสามารถใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์หรือไม่ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการสอนแบบ e Learning มากมาย

เป็นการสอนผ่านระบบออนไลน์รวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงการจบปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในโลกออนไลน์แล้วในปัจจุบัน ขอจะถูกแบ่งเป็น 2 อย่างไม่ว่าจะเป็นในระบบของ

การเสียเงิน ในส่วนนี้จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ตั้งคอร์สสอนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่แลกเปลี่ยนมาด้วยการที่จะต้องเสียเงิน ที่จ่ายให้กับสถาบันนั้นๆ ณปัจจุบันการหาเงินของสถาบันการเรียนต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะมีคนเรียนที่ค่อนข้างน้อยลง จึงทำให้มีความสนใจอย่างยิ่งในการลงทุนเพื่อสร้าง  คอร์สเรียน ในโลกออนไลน์ จึงมีการตั้งข้อที่มีความจุผู้คนที่จะต้องเสียเงินซื้อคอร์สต่างๆ เพิ่มความรู้ความสามารถและเทคนิคต่างๆในการใช้งานความรู้เหล่านี้ในทิศทางที่เหมาะสมได้

ฟรี ในระบบปีนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใน YouTube เป็นระบบการสอนออนไลน์ที่ไม่มีแบบฟอร์มเป็นของตัวเอง นำความรู้ที่มีอัดคลิปและลงในระบบ YouTube ต่างๆเพื่อกระจายความรู้หรือองค์ความรู้ที่ตัวเองมี ส่วนใหญ่การที่จะเป็นระบบฟรีคนที่ทำจะใช้ทรัพยากรที่น้อยมากจึงสามารถลงคอร์สที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆของผู้ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนเลยและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามคศต่างๆก็ต้องดูว่ามีความรู้ความสามารถและความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนของคนที่มาสอน บางคอร์สก็สอนแบบที่ไม่ได้ให้ความรู้จริงๆหรือว่าไม่ได้ลึกมากเท่าที่ควร

การศึกษาที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันที่ทุกคนสามารถเรียนที่บ้านของตัวเองได้ จึงมีการคิดในธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอให้ผู้ที่เรียนหรือผู้ที่อยู่บ้านเข้ามาลงคอร์สสอน และเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆแต่ยังสามารถเรียนได้อยู่ตลอดเวลา และพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เองคือปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนของผู้คนหรือลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

 

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฝากขั้นต่ำ50

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
การสื่อสารการจราจรทางอากาศ

การสื่อสารการจราจรทางอากาศ

การจราจรทางอากาศ Airtraffic-communications เป็นการสื่อสารกับนักบินหรือกับตันโดยตรงผ่านทางคลื่นเสียงเเละสัญญาณ โดยการใช้ในการบังคับเส้นทางของการบินไห้ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะบนท้องฟ้านั้นไม่มีไฟเเดงไม่มีทางเลี้ยว มองไปทางไหนคือเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกทาง มีเเต่ท้องฟ้า ซึ่งการสื่อสารทางอากาศนั้นเป็นงานของผู้บังคับการบินผ่านหอการบินที่จะบอกไห้นักบินไปตามทางที่ตัวเองเป็นคนบอกโดยที่เครื่องบินสวนมาจะไม่ชนกัน

เป็นการเดินทางทางอากาศที่ต้องใช้ความเเม่นยำสูงมากนอกจากกัปตันยังต้องมีสมาธิในการควบคุมเครื่องบินไปในทิศทางที่ถูกต้องเเล้วผู้บังคับการบินยังต้องมีสมาธิเป็นอย่างมาก ไม่วอกเเวก เพราะทุกชีวิตสำคัญมาก เพราะถ้าเราจิตใจวอกเเวกเเล้วบอกทางผิด ก็จะทำไห้เกิดอุบัติเหตุทางอากาศที่มีผลเสียหายต่อชีวิตเเละทรัพย์สินของผู้โดยสารด้วยนั่นเอง

ซึ่งผู้บังคับการจราจรทางอากาศ จะพัก1ชั่วโมงทำงาน1ชั่วโมง เเละใน1ชั่วโมงของการพักนั้นต้องหาวิธีผ่อนคลายเเละพักผ่อนตัวเองไห้มากที่สุด เพราะงานเเบบนี้มีความเครียดหนักมาก ผู้ที่ทำอาชีพนี้ เวลาพักจึงต้องหาความสุข พักผ่อน ไม่เครียด ทำจิตใจไห้สบาย เช่น การอ่านหนังสือ การไปนอนหลับ ซึ่งทำอะไรก็ได้ที่ไม่เครียด เพราะเวลามาทำงานเเล้วนั้น จะต้องใช้สายตา การพูดการสื่อสารที่ไม่ผิดพลาดกับกัปตัน การพิมพ์ข้อมูลเเละตอบอย่างรวดเร็ว ต้องดูจอเรดาห์ตลอดเวลา ที่สำคัญคือภาษา ถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องทำไห้กัปตันอาจจะงงได้ ต้องใช้ภาษาสื่อสารไห้ฝั่งตรงข้ามรู้เรื่องด้วย

เพราะถ้าไม่รู้เรื่องก็ทำไห้ไปผิดเส้นทางการบินได้ ถ้าไม่มีเครื่องบิน เราก็จะไม่มีเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบอกเส้นทางของสายการบินนั้นๆ ถึงมีเครื่องบินเป็นร้อยๆลำ ถ้าบินขึ้นไปโดยที่ไม่มีการบอกเส้นทาง อาจทำไห้เครื่องบินชนกันได้ 

ดังนั้นอาชีพเหล่านี้ จึงจำเป็นต่อการบินมากเพราะตาต้องมองจอเรดาห์ตลอด ไม่ไห้เครื่องบินนั้นชนกัน ซึ่งการทำงานเเบบนี้ก็คุ้มกับเงินเดือนเพราะทุกชีวิตขึ้นอยู่กับการสื่อสารไห้เข้าใจ ไม่ไห้ออกนอกเส้นทาง ไห้เครื่องบินลงไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกเวลา

 และนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีมานานควบคู่กับเครื่องบินมาตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใช้คอมพิวเตอร์เเละคลื่นวิทยุเป็นตัวกำหนดเเละบอกทางเวลาขึ้นบิน เพราะเราใช้โทรศัพท์โทรหาไม่ได้ เพราะบนท้องฟ้าไม่มีคลื่น คอมพิวเตอร์ เรดาห์เเละวิทยุสื่อสารทางการบิน จึงต้องคิดค้นการทำงานตั้งเเต่การขึ้นบินยันลงจอด นั่นคือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เเละวิทยุสื่อสารที่ส่งสัญญาณไห้ไปถึงบนฟ้าได้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
เทคโนโลยี Ai จะไม่สามารถอยู่เหนือมนุษย์ได้

เทคโนโลยี Ai จะไม่สามารถอยู่เหนือมนุษย์ได้

เทคโนโลยี Ai ต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีบนโลกในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนามาได้ไกลเป็นอย่างมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นเทคโนโลยีมันก็ถูกพัฒนามาตลอดเวลาอยู่ แต่ในตอนนี้เวลานี้มันล้ำเลิศมากๆ และคงไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลย เชื่อเถอะว่าเทคโนโลยีจะต้องก้าวกระโดดไปมากว่านี้แน่นอน ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่มาแรงมากที่สุดคือ เทคโนโลยี Ai โดยเฉพาะในเรื่องของ หุ่นยนต์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เพราะข้อดีของหุ่นยนต์นั้นคือ การที่มันไม่บ่น หรือเหนื่อย เหมือนกับมนุษย์

จึงเป็นที่นิยมและต้องการมากในกลุ่มของการทำงานที่ต้องใช้แรงงานเยอะ เพราะสาเหตุนี้จึงทำให้ตลาดแรงงานมีการตกงานเพิ่มมากขึ้น การที่นำหุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์นั้นก็เพื่อที่ต้องการจะประหยัดในเรื่องของเวลา และงบประมาณที่จะต้องจ่ายกับแรงงาน จนมีนักวิจัยได้ออกมาทำการวิเคราะห์ว่า ในอนาคตถ้าหากมีการพัฒนาเทคโนโลยี Ai เพิ่มมากขึ้น มันจะสามารถเรียนรู้ได้เอง โดยที่ไม่ต้องการมนุษย์อีกต่อไป เพราะมันจะมองว่ามนุษย์ฉลาดน้อยกว่าเทคโนโลยีของมัน จึงทำลายล้างมนุษย์เพื่อไม่ให้มนุษย์ทำโลกให้แย่ลง

จนทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต้องสูญพันธุ์ และเทคโนโลยี Ai จะเข้ามายึดครองโลกแทน แต่เมื่อมีผู้ที่ออกมาวิเคราะห์ในเชิงลบแล้ว ก็ผู้ที่ได้ออกมาถกเถียงอีกเช่นเดียวกันว่ามันเป็นด้านบวก เทคโนโลยี Ai ไม่สามารถทำลายล้างมนุษย์ได้ อย่างไรแล้วเทคโนโลยี Ai ก็ต้องการควบคุมด้วยมนุษย์อยู่ดี ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ว่า เทคโนโลยี Ai จะสามารถอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้ มนุษย์จะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยการฝังนาโนแมทชีนขนาดจิ๋วลงบนร่างกาย ที่จะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื้อของร่างกายได้เอง หรือการฝังไมโครชิพลงสมอง เพื่อแปลกความทรงจำให้กลายเป็นข้อมูลดิจิตอล และส่งข้อมูลเหล่านั้นเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงการที่จะเข้าไปควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายทำให้ไม่เกิดอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด

ไปถึงขั้นที่ว่ามนุษย์จะมีอายุที่ยืนยาวนานจนไปถึงขั้นการเป็นอมตะไม่มีวันเสียชีวิต โดยรวมแล้วการวิเคราะห์ในเชิงด้านบวก หรือ Utopia นี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน แต่นักวิจัยเองก็ได้บอกว่าได้มีการศึกษาและทำการทดลองอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ไม่แน่ว่าในอนาคตอีก 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า นวัตกรรมเหล่านี้ดังได้มีผู้วิเคราะห์ออกมานั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้ อย่างไรแล้วการที่เทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ มนุษย์เราเองก็ไม่ควรที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีเพียงเท่านั้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นดั่งที่นักวิจัยอีกกลุ่มได้วิเคราะห์ออกมาว่า มนุษย์จะสูญพันธุ์ เพราะเทคโนโลยี Ai จะยึดครองโลก

 

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
นวัตกรรมใหม่

นวัตกรรมใหม่

นวัตกรรมใหม่ New-innovation นวัตกรรมใหม่คือ การที่มนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์สิ่งของ

นวัตกรรมใหม่ New-innovation เพื่อไห้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน เช่นการผลิต คิดค้น หรือการเปลี่ยนแปลงและสิ่งของต่าง ๆไห้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งคำว่านวัตกรรมนั้นรวม ๆแล้วหมายถึง เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นต้น  การทำนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานที่ผู้คิดค้นทำขึ้น ซึ่งปัจจุบันในประเทศต่าง ๆและองค์กรต่าง ๆทั้งในต่างประเทศและในประเทสของเรานั้น ต่างคิดค้นนวัตกกรมใหม่ ๆมาอยู่เสมอ เช่น นวัตกรรมใหม่จากเกาหลี คือ การทำครีมทาหน้าที่ทำจากธรรมชาติหรือน้ำแร่ธรรมชาติไห้มีผลต่อกับผิวของเราโดยตรงโดยขาวใสขึ้นใน7วัน นวัตกรรมที่ใช้คือการใช้ยาหรือสารบางตัวที่มาจากธรรมชาติ และนำมาผสมกับยาของที่เตรียมไว้ทำไห้เกิดสิ่งของหรือการใช้งานที่เห็นผลและเห็นได้ชัด ใช้แล้วได้ผลจริง อีกทั้งยังมีนวัตกกรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่อื่น ๆอีก เช่น 

1.แว่นวีอาร์ ซี่งทำไห้ผู้ที่สวมใส่หรือเล่นเกมนั้นเห็นภาพเสมือนจริง และเหมือนได้ใกล้ชิดกับบรรยากาศที่เหมือนจริงสุด ๆ

2.การโอนเงิน จ่ายเงินผ่านแอปธนาคาร ซึ่งนวัตกรรมแบบนี้มีมามากกว่า5ปีแล้ว ซึ่งเราไม่ต้องขี่รถออกไปหน้าตู้ธนาคารหรือธนาคารอีกต่อไปเพียงโหลดแอปธนาคารมาก็สามารถโอน จ่ายื ซื้อของและสิ่งต่าง ๆได้แล้ว เห็นไหมล่ะนวัตกรรมนี้เหมาะกับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์มาก

3.โดรน ทุก ๆคนคงคุ้นเคยกันดี ว่าภาพเคลื่อนไหวมุมสูงสูง ๆที่เราเห็นในคลิปวิดิโอต่าง ๆนั้นก็มาจากโดรนนี่แหล่ะ เพราะว่าการที่มีไม้เซลฟี่นั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรจริง ๆ การมีโดรนนั้นคือสุดปัง เพราะได้ภาพมาแล้วนั้น เรายังได้โอเคลื่อนไหวมาอีก ทำไห้รูปภาพที่เราต้องการนั้นดูมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีก

4.นาฬิกา ทุกคนยังคง งง อยู่ล่ะสิว่านาฬิกาเกี่ยวอะไร ซึ่งเกี่ยวมากเลยเพราะในยุคปัจจุบันมีนาฬิกาโทรได้แล้วนะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ นาฬิกาที่ว่านั้นเป็นนาฬิการะบบสัมผัสได้ สามารถโทรคุยหรือรับสายผ่านทางนาฬิกาได้อีก อีกทั้งยังสามารถวัดการเดินการวิ่ง และอัตราการเต้นของหัวใจของเราอีกด้วยว่าเต้นกี่ครั้งต่อวินาที หรืออาจจะมีบางรุ่นที่มีการวัดน้ำตาลในเลือดและวัดความดันได้ด้วยนะ

ซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วว่านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาใช้ในโลกนี้มีความจำเป็นและความสะดวกสบายต่อชีวิตประจำวันของเรามากเพียงใด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ ยังมีนวัตกรรมใหม่อีกหลายๆ นวัตกรรมที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราอีกเพียบเลย

 

ขอบคุณ วิธีเล่นบาคาร่าให้ได้เงิน  ที่ให้การสนับสนุน

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที