คอมพิวเตอร์

การพัฒนาความรู้ต่างๆของแต่ละองค์กร 

แต่ละองค์กรก็มีรูปแบบการทำงานหรือโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการพัฒนางานหรือองค์กรต่างๆมีความจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบในการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆที่ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาอยู่เสมอ เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาโดยมีกลไกที่แตกต่างกันหรือตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในนั้นที่ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญในการพัฒนาค่อนข้างมาก

เพราะผู้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานหรือสร้างรูปแบบโครงสร้างในการทำงานอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันการที่สูงมากยิ่งขึ้นนี้ทำให้ผู้คนต่างๆมีการพัฒนางานปรับรูปแบบในการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

โดยเฉพาะองค์กรที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความต่างเพื่อสร้างรูปแบบในการทำงาน จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านโฆษณา หรือออนไลน์ ที่ในยุคปัจจุบันต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอหรือปรับปรุงรูปแบบความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

โปรแกรมแข่งขันที่สูงมากเ ทำให้แต่ละองค์กรจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างหรือรูปแบบในการทำงาน การปรับรูปแบบในการทำงานช่วยองค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานจำเป็นต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงเพราะในทุกๆวันการพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆหรือในส่วนของงานต่างๆมีการทำงานตลอดเวลาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้ สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Social Media หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ก็มีการปรับปรุงตลอดเวลาในส่วนของ algorithm

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการคิดคำนวณต่างๆเพราะการทำงานเกี่ยวกับทางด้าน Social Media จำเป็นจะต้องมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้ การแข่งขันที่สูง  ทำให้ผู้คนต่างๆมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรพัฒนาองค์กรหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของประสิทธิภาพในการทำงาน

การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือปรับโครงสร้างในการทํางาน

เพราะ องค์กรในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีนวัตกรรมในยุคปัจจุบันของทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาตลอดเวลาทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบในการทำงานหรือปรับโครงสร้างในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น

นี่เองเป็นคนสำคัญที่การพัฒนาความรู้ภายในองค์กรหรือการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานมีลักษณะที่สร้างรูปแบบในการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่องค์กรต่างแข่งขันกันในส่วนของการพัฒนางานหรือโครงสร้างต่างๆ นี่จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยให้นามบริษัทโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sa gaming เครดิต ฟรี

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัย 

ในยุคปัจจุบันคงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการใช้งานในทุกๆด้าน หรือทุกๆเดือนเพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำและมีความเสถียรในตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างมีความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือการเข้าสู่สังคม

ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนมีการเชื่อมต่อกันเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารรวมทั้งยังสามารถทำงานได้ในสถานที่ต่างๆ หรือในส่วนของงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและยุคสมัยที่มีความจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น

การแข่งขันการที่สูงมากยิ่งขึ้นของอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหรือแม้แต่จะเป็นอุตสาหกรรมในการทำงานต่างๆ ในยุคปัจจุบันจึงสามารถบ่งบอกได้ว่าคอมพิวเตอร์ ได้มีบทบาทในการพัฒนารูปแบบในการทำงาน

อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนามามากมายหลายสิบปี ในยุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดบันทึกสามารถผลิตขึ้นมาได้จากวัสดุธรรมชาติ ยังไม่มีการประมวลผลนี่คือต้นแบบของคอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการจดบันทึกและการคิดคำนวณเป็นเพียงเล็กน้อยจะเป็นเท่านั้น

ในส่วนของปีก่อนๆก็คือยุคที่เครื่องจักรยังไม่มีการพัฒนามากนัก ก็จะมีส่วนของการผลิตหินอ่อนขึ้นมาในการจด หรือแม้แต่จะเป็นการผลิตลูกคิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการคิดคำนวณต่างๆ กลยุทธ์ที่ 2 ยุคต่อมาก็จะมีการผลิตเครื่องจักรกลขึ้นมาทำให้ระบบมีกลไกมากยิ่งขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

สามารถใช้ในการคิดคำนวณในส่วนของสิ่งที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเครื่องคำนวณของปาสคาล หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของนาฬิกาข้อมือ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาในยุคเครื่องจักรกลที่มีเฟืองและกลไกจำนวนมหาศาล ในยุคต่อๆมาไล่เลี่ยกันได้คือยุคระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้ในส่วนของหลอดไฟ รวมทั้งใช้กระแสไฟฟ้าในกันเข้ามาเป็นส่วนในการพัฒนา

การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในยุคต่อๆมาก็ใช้ในส่วนของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีราคาค่อนข้างสูงการใช้แต่ครั้งก็จะใช้ในการศึกษาวิจัยต่างๆรวมทั้งยังใช้ในส่วนของการทหารศึกสงครามต่างๆ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีหน้าตาในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น PC Desktop ตั้งโต๊ะ

หรือแม้แต่จะเป็น Notebook laptop ต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาให้เห็น สนามการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคต่างๆที่มีความจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในอนาคตเราก็จะได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub ฟรีสปิน

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์ medical-equipment คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเข้าถึงข้อมูลต่างๆพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และยังมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาในยุคปัจจุบันเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน การใช้งานของผู้คนมีความแตกต่างกันจึงทำให้ในส่วนเรานี่เองการผลิตซอฟต์แวร์และ Application ต่างๆ

เพื่อรองรับการใช้งานจึงมีความไม่เหมือนกัน สินค้าบริการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รวมถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อรองรับตลาดการใช้งาน อธุรกิจหรือบุคลากรต่างๆภายในองค์กรมีความต้องการจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รวมถึงมีการทำงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกผลิตและคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างอาชีพที่มีการใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานสูงสุด นั่นก็คืออาชีพของแพทย์หรือในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลนั่นเอง ในส่วนทางด้านความปลอดภัยของผู้คนมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาศักยภาพในการทำงานขององค์กรต่างๆ เพราะผู้คนมีความต้องการที่จะทำให้มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตสูงสุด

นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อให้มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงส่งผลให้มีสาขาเกิดขึ้นมากมายในมหาลัย ยกตัวอย่างเช่นสาขาเกี่ยวกับทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ แล้วผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของบุคลากรที่ให้ในการรักษาผู้คน นั่นก็คือคณะเทคนิคทางการแพทย์ เป็นคณะเฉพาะทางที่ผลิตนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ออกมาเพื่อให้การรักษาผู้คนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์โรคของหมอ รวมถึงช่วยในการรวบรวมข้อมูลและจดจำต่างๆว่าคนที่เข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนั้นมีการรักษาอย่างไรได้บ้าง และติดตามผลโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาของคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากมาย จึงทำให้ทางการแพทย์สามารถติดตามได้ว่าคนไข้มีการพัฒนาของร่างกายอย่างไรบ้าง

นี่เองจึงเป็นยุคในปัจจุบันที่ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกผลิตและคิดค้นขึ้นมา แล้วยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ อาชีพแพทย์มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องหมายเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้การรักษาคนไข้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาอาชีพนี้ให้มีการใช้งานนวัตกรรมเพื่อทำให้ชีวิตผู้คนดีมากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย   สล็อตฝากขั้นต่ำ 50

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์
การเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ 

การเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ 

การเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์  Computer-change ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย บริษัทต่างๆก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Software โปรแกรมต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการใช้กันอย่างในหลายๆบริษัท โดยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย

เริ่มต้นที่ก่อนหน้านี้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคิดคำนวณหรือกดจดบันทึกเท่านั้น หรือแม้แต่จะเป็นเป็นอุปกรณ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติแต่ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากยิ่งขึ้น มีลักษณะการใช้งานหรือแม้แต่จะเป็นบริษัทต่างๆก็มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจุดประสงค์ต่างๆที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับพิมพ์เอกสารการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ในยุคประจำวันที่ เป็นการติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น 

คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในลักษณะต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันเราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินการทำธุรกรรมก็มีการทำที่ง่ายมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน หรือแม้แต่เป็นการที่ในยุคปัจจุบันมีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการใช้งาน ในยุคปัจจุบันต้องถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งกับบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการภายในองค์กรอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการเติบโตขึ้น ผู้คนมีการใช้ลักษณะต่างๆที่มากยิ่งขึ้นและมีจุดประสงค์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การเติบโตของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้คนเชื่อมต่อหากันคอมพิวเตอร์เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสื่อกลางของการเชื่อมต่อในโลกอินเตอร์เน็ต ผู้คนสามารถทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานในการทำงานในยุคปัจจุบันก็มีกันอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น คุณสามารถติดต่อสื่อสารการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่จะเป็นความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการแบ่งยุคสมัยของคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ จากสมัยก่อนจะเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดบันทึกต่างๆ

ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่มีวงจรต่างๆ หรือแม้แต่ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า แต่ก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีลักษณะที่ทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นและมีจุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลานี้จะเป็นสาเหตุว่าโลกของเรามีการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆในยุคสมัยนี้และยังคงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ขน 

 

 

สนับสนุนโดย  สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์
การทำสื่อวิดีโอ

การทำสื่อวิดีโอ

การทำสื่อวิดีโอ Videomaking วิดีโอในระดับหนึ่ง เพื่อจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของเราได้อย่างดี เพราะเราจะได้ใช้ทักษะในการเรียนรู้ทางด้านนี้มาใช้ในการทำสื่อวิดีโอ ให้มีความน่าสนใจ ถ้าหากเราสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาเป็นอย่างดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ในการใช้งานโปรแกรมทางด้านการตัดต่อ ร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราในการทำงานในด้านนี้อีกด้วย จะทำให้เรามีกำลังใจในการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอต่อๆไปอีกด้วย

ประโยชน์ของการทำสื่อวิดีโอ

เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้การทำสื่อวิดีโอจะมีอย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการโฆษณา รูปการทำหนังสั้น รวมถึงการทำเพื่อความบันเทิง ทำเพื่อความสนุกสนานคลายเครียดก็สามารถที่จะทำได้อย่างหลากหลายรูปแบบเลย ตามความถนัดในการทำงานของเราได้เลย ว่าเรานั้นชอบรูปแบบไหนในการสร้างผลงานออกมาให้เป็นอย่างดีที่สุด เราก็จะได้ทำในแบบที่เราสามารถที่จะทำได้ เราก็จะทำได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถของเรา ในการสร้างสื่อวิดีโอต่างๆออกมา ให้ได้รับชมกัน ที่สำคัญในการทำสื่อวิดีโอจะต้องมีความละเอียดในการตัดต่อมากๆ

เพื่อที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่ขัดตา ไม่ขัดแย้งกัน ถึงว่าจะเป็นการตัดต่อ ต้องทำให้เขาได้รับชมอย่างเพลิดเพลิน เราจะต้องมีการวางแผนในการทำงานด้วย ว่าควรทำแบบไหน ทำอย่างไรจึงจะสามารถดึงดูดสายตาจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นการที่เราจะทำงานทางด้านนี้ จะต้องมีการวางแผนในการทำงานในส่วนของตรงนี้ด้วยเช่นกัน

เพื่อจะนำไปใช้งานได้อย่างถูกจุด ตรงตามความต้องการของผู้ที่รับชมผลงานของเรา ให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการรับชม ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของการทำสื่อวิดีโอนั้น จะต้องมีการคิดก่อนว่าเราจะทำในเรื่องไหน เนื้อหาในวิดีโอจะต้องเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้สามารถปรับการใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ในการที่เราจะนำมางาน นำมาใช้ตัดต่อ เพื่อให้เกิดสื่อวิดีโอชิ้นใหม่ขึ้นและมีประสิทธิภาพในการรับชมอย่างมาก

ที่สำคัญภาพในวิดีโอจะต้องไม่แตกจะต้องมีความคมชัด มีเนื้อหาที่มีความเข้าใจ สื่อสารเข้าใจได้ง่าย ดูแล้วต้องรู้ว่าเราต้องการจะสื่อสารในเรื่องใด ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอที่มีคุณภาพมากๆ ถ้าหากมีความรู้สึกดังที่กล่าวมานั้น เราสามารถที่จะทำงานในด้านที่เราถนัดได้ แต่เราก็ต้องรู้จักการปรับใช้ด้วย เพื่อที่ให้ผลงานของเรานั้น ออกมาดูดีที่สุดในการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับชมสื่อวิดีโอของเรา

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   บาคาร่า sa gaming

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์
การอ้างอิงไฟล์และตำแหน่งเอกสาร

การอ้างอิงไฟล์และตำแหน่งเอกสาร

ตำแหน่งเอกสาร Document-location การอ้างอิงไฟล์และตำแหน่งเอกสาร ไดเรกทอรี ใน PHP มีดังนี้

ตำแหน่งเอกสาร Document-location การทำเว็ปไซต์ด้วย PHP ต้องมีการเชื่อมโยงหลายไฟล์เข้าด้วยกันและต้องมีการอ้างอิงถึงไฟล์นั้นๆ หลายๆครั้งเราได้จัดเก็บไว้คนละที่จึงต้องมีการอ้างอิงไฟล์เหล่านั้นมาใช้งานร่วมด้วย เช่น ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์สำหรับนำไปแทรกต่างๆ ซึ่งฟังก์ชั่นการอ้างอิงก็มีหลายฟังก์ชั่น รวมไปถึง path การเรียกไฟล์ก็มีหลายแบบด้วยเช่นกัน เราควรศึกษาไว้ใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสม

การอ้างอิงถึง Document Root

เป็นการอ้างอิงไฟล์ไดเรกทอรี่แรกเริ่มต้นของเว็ปไซต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบว่าอยู่ในตำแหน่งใด หากเราจำลองติดตั้งในเครื่องตัวเองด้วย AppServ ส่วนมากค่าดีฟอลต์ จะไปอยู่ที่ C:/AppServ/www จะเป็น root ของเว็ปไซต์เรา แต่หากเป็น URL ก็มักจะเป็น http://localhost

การอ้างอิง path แบบ absolute

จะเป็นการอ้างอิงถึงไฟล์ทุกๆไฟล์ที่เราจะนำมาใช้ โดยเริ่มต้นจาก doucument root เป็นหลักก่อนเสมอ ซึ่งนั่นทำให้การนำไปใช้เราจะเริ่มต้นอ้างอิงด้วยสัญลักษณ์ ” / ” ดังตัวอย่างนี้ <img src=”/phpmytest/img/logo.png”> แบบนี้ ระบบก็จะไปอ้างอิงนำไฟล์ภาพมาใช้ โดยเริ่มต้นที่ root ก่อนเลย แล้ววิ่งไล่มา path ที่เราระบุไว้

การอ้างอิง path แบบ relative

จะเป็นอีกหนึ่งวิธ๊ในการอ้างอิงไฟล์ โดยที่เทียบเคียงกับตำแหน่งไฟล์ที่เป็นเรียกไฟล์อื่นขึ้นมาเป็นหลัก โดยมีสัญลักษณ์ใช้เปรียบเทียบดังนี้

. จุด 1 จุด ใช้แทนไดเรทอรีปัจจุบัน

.. จุดสองจุด ใช้แทนไดรอทีก่อนหน้าของเรานี้ 1ระดับ

ลักษณะการทำงานจะเป็นแบบนี้ เช่นต้องการรูปภาพ logo.png มาแสดงที่เพจ test.html ที่ตอนนี้ใช้งานอยู่ จึงต้องอ้างอิงไฟล์ภาพถอยขึ้นไป 1 ระดับ <img src=”../img/logo.png”>

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการแทรกไฟล์

คำสั่งนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากๆ เราต้องแทรกไฟล์จากที่อื่นมาใช้ เช่น HTML, CSS, JAVASCRIPT หรือบาง PHP ก็ไม่ได้อยู่ในไฟล์เดียวกัน

include(file) เป็นฟังก์ชั่นในการแทรกไฟล์จากภายนอก โดยกำหนดชื่อไฟล์ (ถ้าเราเก็บไฟล์ไว้ในไดเรกทอรี่เดียวกัน) หรือกำหนดชื่อไฟล์ พร้อมตำแหน่งไฟล์ (หากเราเก็บไฟล์ไว้นอกไดเรกทอรี่ที่ทำงานอยู่)

include_once(file) เช่นเดียวกับ include การทำงานเหมือนกัน แต่แทรกเพียงครั้งเดียว ไม่แทรกซ้ำหากมีการเคยเรียกใช้แล้ว

require(file) เป็นแทรกไฟล์เหมือน include แต่ว่าเป็นนข้อบังคับ require ว่าต้องแทรกมาเสมอ ถึงแม้ว่าจะเกิด error หรือข้อผิดพลาดใดๆ

require_one(file) เป็นการแทรกเหมือน require แต่แทรกเพียงครั้งเดียว

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์
ปลุกชีพคอมเก่าให้แรงขึ้น

ปลุกชีพคอมเก่าให้แรงขึ้น

ปลุกชีพคอมเก่าให้แรงขึ้น Awaken-OldComputer วิธีการปลุกชีพคอมเก่าให้แรงขึ้น

ปลุกชีพคอมเก่าให้แรงขึ้น Awaken-OldComputer คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีย่อมมีการเสื่อมไปตามระยะเวลาหลายคนไม่รู้ว่า เราสามารถแก้ไขอาการเหล่านี้ได้ง่าย เช่นการเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือ แม้แต่การลงโปรแกรมใหม่ลบส่วนที่ไม่จำเป็นภายในเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่เก็บไว้มาแรมปี ไฟล์งานที่ไม่ได้ใช้ โปรแกรมที่เราไว้และไม่เคยได้ใช้งาน เราแค่ทำการเคลียส่วนเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง

อีกวิธีคือการลบทุกอย่างซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆโดนใช่เวลาไม่เกิน 30 ถึง 1 ชั่วโมงในการทำ สามารถรีเซ็ตได้ให้เหมือนกับว่าพึ่งลงวินโด้มาใหม่ หากทำตามวิธีเหล่านี้แล้วยังไม่ช่วยอะไรคอมพิวเตอร์คงต้องพึ่งอีกวิธีนั้นคือ การเปลี่ยนหรือเพิ่ม ฮาร์ดแวร์ เช่นการเพิ่มความจำของแรม การเปลี่ยน ssd หากของเดิมคุณใช้ hdd อยู่ เรามาทำความรู้จักอุปกรณ์เหล่านี้กันก่อนดีกว่า 

 Hdd คืออุปกรณ์อ่านและเขียนนข้อมูลของคอมพิวเตอร์

มีลักษณะเป็นดิสก์หรือจานหมุนโดยเป็นลักษณะของแม่เหล็กโดยใช้การเหนียวนำของไฟฟ้า ที่ได้มาจากคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าจะเข้าไปในดิสก์ทำให้หมุนเพื่อเขียนข้อมูลต่างๆเข้าไป ข้อเสียคือมีนํ้าหนักมากพอสมควร อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการรักษา หากมีไฟฟ้าขาดช่วงบ่อยจะทำให้ดิสก์เสียได้ หรือ ถ้ามีแม่เหล็กที่มีความเหนียวนำสูงอยู่ใกล้มาก hdd ของคุณก็จะไม่สามารถเปิดข้อมูลได้นั้นเอง

แต่ข้อดีก็คือ ราคาถูกเรียกได้ว่าถูกมาเพราะ4-5 ปีบริษัทผลิตคอมไม่ค่อยนิยมใช้นัก

Ssd คืออุปกรณ์สำหรับการอ่านเขียนข้อมูลเช่นกันทราคาแพงกว่า hdd 2-3 เท่าแต่ในปัจจุบัน มีการปรับลดราคาลงมาพอสมควรเพราะความนิยมของคนมากขึ้นทำให้บริษัทที่ทำอุปกรณ์พากันผลิตออกมา พอการเเข่งขันสูงก็มีการตีราคาในตลาด ทำให้ผลประโยชน์ตกมาอยู่ที่ผู้ซื้อ ข้อดีคือนํ้าหนักเบา อ่านได้ไว เขียนได้ไว แม้ไฟตก ก็ไม่ทำให้เสียจึงมีอายุการใช้งานนานกว่า 

 

หากคอมพิวเตอร์ของคุณช้าลงแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ ssd

เพราะอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเร็วขึ้นอย่างน่าตกใจโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร คุณสามารถซื้ออุปกรณ์ด้วยตัวเองและเอาไปให้ช่างติดตั้งได้โดยช่างที่ชำนาญการจะสามารถทำได้เพียงใช้เวลาแค่ไม่ถึง 30 นาทีคอมของคุณก็จะเร็วยิ่งกว่าของเดิม แถมยังสามารถใช้ไปได้อีกนานหลายปี เพราะอายุการใช้งานของ ssd ใช้ได้เป็น 10 ปี

หากคุณดูแลรักษาและทำการปิดเปิดเครื่องอย่างถูกวิธี เพราะหากถ้าคุณปิดเครื่องโดยใช้วิธีที่ผิด เช่น การดึงปลั๊กออกทำติดต่อกันหลายครั้งจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ก็จะสั้น หากวิธีทั้งหมดที่เราแนะนำแล้วคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถใช้งานต่อได้แนะนำว่าควรทำการเปลี่ยนยกชุดเพราะมีความเป็นไปได้ว่า อุปกรณ์ทุกชิ้น ทั้ง ฮาร์ดเเวร์ ซอฟแวร์ ของเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว การเปลี่ยนอาจจะทำให้คุณประหยัดมากกว่าการซ่อมบำรุงนั้นเอง

 

เรื่องที่น่าสนใจเหล่านี้โดย คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์
กำหนดนโยบายรหัสผ่าน

กำหนดนโยบายรหัสผ่าน

กำหนดนโยบายรหัสผ่าน Password-policy

กำหนดนโยบายรหัสผ่าน Password-policy เป็นนโยบายการกำหนดรหัสผ่าน ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน อายุของรหัสผ่าน และห้ามไม่ให้รหัสผ่านใหม่ซ้ำกับรหัสผ่านเก่า เป็นต้น การกำหนดค่าให้ไปที่หน้าต่าง Group Policy Management Editor เลือก Computer Configuration > Policies > Windows Setting > Security Setting > Account Policies > Password Policy ในหน้าจอด้านขวาจะมีนโยบายให้กำหนด ดังนี้

เนื้อหาแสดงนโยบายการกำหนดรหัสผ่าน

(นโยบาย : คุณสมบัติ)

Enforce password history : ไม่ให้รหัสผ่านใหม่ซ้ำกับรหัสผ่านเก่า โดยจะจำรหัสผ่านเก่าไว้ตามจำนวนที่ให้กำหนด ดีฟอลต์เท่ากับ 24 ครั้ง

Maximum password age : อายุสูงสุดของรหัสผ่านก่อนจะถูกบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ มีค่าระหว่าง 1 – 999 วัน หรือ 0 คือ ไม่มีวันหมดอายุ

Minimum password age : อายุต่ำสุดของรหัสผ่านก่อนจะถูกบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องน้อยกว่าอายุสูงสุดของรหัสผ่าน ถ้าอายุสูงสุดเท่ากับ 0 ต้องตั้งค่าอายุต่ำสุดระหว่าง 0 – 998 วัน

Minimum password length : ความยาวน้อยที่สุดของรหัสผ่าน มีค่าระหว่าง 1 – 14 ตัวอักษร หรือถ้าไม่ระบุจำนวนให้ใส่ค่า 0

Password must meet complexity requirements : รหัสผ่านที่ต้องมีความซับซ้อน คือประกอบด้วยตัวเลข (0 – 9) ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A – Z) และพิมพ์เล็ก (a – z) รวมทั้งไม่ให้เหมือนกับชื่อแอคเคานต์

Store password using reversible encryption : กำหนดให้ระบบปฏิบัติการเก็บรหัสผ่านโดยเข้ารหัสแบบย้อนกลับ (ค่าดีฟอลต์ คือ Disabled)

กำหนดการล็อกยูสเซอร์แอคเคานต์

เป็นระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการพยายามล็อกออนโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งหากพิมพ์รหัสผ่านเข้ามาผิดพลาดหลายครั้ง ระบบจะล็อกยูสเซอร์แอคเคานต์นี้อัตโนมัติ การกำหนดค่าให้ไปที่หน้าต่าง Group Policy Management Editor เลือก Computer Configuration > Policies > Windows Setting > Security Setting > Account Policies > Account Lockout Policy ในหน้าจอด้านขวาจะมีนโยบายให้กำหนด ดังนี้

(นโยบาย : ความหมาย)

 Account lockout duration : ระยะเวลาที่ยูสเซอร์แอคเคานต์ถูกล็อก มีค่าระหว่าง 1 – 99,999 นาที (ค่า 0 ต้องให้ผู้ดูแลระบบเท่านั้นจึงจะปลดล็อกได้)

Account lockout threshold : จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ยูสเซอร์พิมพ์รหัสผ่านผิดได้ก่อนจะถูกเลือกยูสเซอร์แอคเคานต์

Reset account lockout counter after : ยกเลิกการล็อกแอคเคานต์หลังจากถูกล็อกผ่านไปตามจำนวนเวลาที่กำหนด

 

สนับสนุนโดย แทงมวยสด

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Computer-knowledge ตรวจดูเรคอร์ด SOA

ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Computer-knowledge แท็บ Start of Authority (SOA) แสดงเรคอร์ดที่ใช้กำหนดชื่อเครื่อง DNS Server ที่รับผิดชอบโซน มีค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้

– Serial Number เป็นเลขจำนวนการแก้ไขข้อมูลในโซน เป็นมาตรฐานการนับของ Primary zone ซึ่ง Secondary zone จะเปรียบเทียบกับจำนวนของมัน ถ้าไม่ตรงกันก็จะทำการขอ Zone Transfer ในที่นี้เป็นเลข 670 (ส่วน Active Directory Integrated zone จะทำการเรพลิเคตโซนร่วมกับ Active Directory โดยการเช็ก Serial Number)

– Primary server ชื่อเครื่อง Primary server (ส่วน Active Directory Integrated zone จะเป็นเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกเครื่องที่เป็น Active Directory Integrated zone)

– Responsible person อีเมลแอดเดรสผู้รับผิดชอบดูแลโซน คั่นชื่อด้วย . แทน @

– Refresh interval เป็นระยะเวลาที่เครื่อง Secondary server รอก่อนที่จะพยายามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนในเครื่อง Primary Server (ในที่นี้คือทุกๆ 15 นาที)

– Retry Interval ระยะเวลาที่เครื่อง Secondary server ควรรอก่อนที่จะพยายามทำ Zone Transfer อีกครั้งหลังจากที่ทำล้มเหลวไป (ต้องมีค่าน้อยกว่า refresh ในที่นี้คือ 10 นาที)

– Expires after เป็นระยะเวลาการหมดอายุของโซน กรณีที่ไมม่สามารถติดต่อเพื่อขอรีเฟรชข้อมูลกับ Primary master ได้ (ค่าเริ่มต้นเป็น 1 วัน หรือ 76400 วินาที)

– Minimum TTL เป็นระยะเวลาการเก็บเรคอร์ดเอาไว้ (ค่าเริ่มต้นเป็น 1 ชั่วโมง)

กรณีที่ภายในหน่วยงานยังมีแอพพลิเคชันโปรแกรมจำนวนมมากที่ยังรันอยู่บน NetBIOS API และรันบน Windows NT Server 4.0 ก็ยังจะต้องใช้งาน WINS (Windows Internet Name Service) ซึ่งเป็นระบบการแมปชื่อแบบ NetBIOS (ที่รันบน NetBIOS API) มาเป็นไอพีแอดเดรสเพื่อให้สามารถใช้งานโปรโตคอล TCP/IP ได้ เราสามารถจะกำหนดให้ DNS ทำงานร่วมกับ WINS ได้ โดยเลือก User WINS forward lookup แล้วใส่เลขไอพีแอดเดรสของเครื่อง WINS Server ลงไป

การเปลี่ยนประเภทโซน

นอกจากนั้นเรายังสามารถจะเปลี่ยนแปลงประเภทโซน (Zone Type) ที่เคยกำหนดเอาไว้ครั้งแรกโดยไปที่หน้าต่าง Properties ของโซน และทำตามขั้นตอนดังนี้

 • ที่แท็บ General หัวข้อ Type ให้คลิกปุ่ม Change
 • แสดงหน้าต่าง Change Zone Type โดยจะมีโซนอยู่ 4 ประเภท (ของเดิมเป็น Primary zone และ Store the zone in Active Directory) ให้เลือกประเภทโซนที่ต้องการ และคลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก แทงบอลออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 100

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์
การติดตั้ง DHCP Server Role

การติดตั้ง DHCP Server Role

การติดตั้ง DHCP Server-Role

การติดตั้ง DHCP Server-Role ในตอนต้นเราได้ พร้อมกับ ADDS และ DNS Server เรียบร้อยแล้ว แต่กรณีที่ต้องการติดตั้ง DHCP Server ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่น ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ในหน้าต่าง Server Manager ให้เลือกคำสั่ง Manager>Add Roles and Features
 2. ที่แท็บ Before You Begin ให้คลิกปุ่ม Next
 3. ที่แท็บ Installation type ให้เลือก Role – based or feature – based installation จากนั้นคลิกปุ่ม Next
 4. ที่แท็บ Server Selection เลือก Select a server from the server pool จากนั้นให้เลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการติดตั้ง DHCP Server และคลิกปุ่ม Next
 5. ที่แท็บ Server Roles ให้เลือก DHCP Server
 6. ปรากฏหน้าต่าง Add Role and Features Wizard ให้คลิกปุ่ม Add Features
 7. กลับมาที่แท็บ Server Roles จะแสดงการเลือก DHCP Server จากนั้นคลิกปุ่ม Next
 8. ที่แท็บ Features ให้คลิกปุ่ม Next
 9. ที่แท็บ DHCP Server แสดงหน้าที่และคุณสมบัติของ DHCP Server ให้คลิกปุ่ม Next
 10. ที่แท็บ Confirmation จะแสดง Role และ Feature ที่จะติดตั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม Install
 11. ที่แท็บ Results จะแสดงสถานการณ์ติดตั้ง ให้รอจนจบ และคลิกปุ่ม Close ปิดหน้าต่าง

 

การกำหนดค่าใช้งาน  DHCP

หลังจากที่ได้ติดตั้ง DHCP Server เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงไอคอน [Configuration] บน Server Manager เพื่อให้เรากำหนดค่า DHCP เพิ่มเติม ดังนี้

 1. ที่ Server Manager คลิกที่ไอคอน [Configuration] และเลือกคำสั่ง Complete DHCP configuration ปรากฏหน้าต่าง DHCP Post – Install Configuration wizard
 2. ที่แท็บ Description แสดงรายละเอียดในการติดตั้ง DHCP ให้คลิกปุ่ม Next
 3. ที่แท็บ Authorization เป็นการขออำนาจให้ DHCP Server แจกไอพีแอดเดรสให้เครื่องต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลของ AD DS โดยเลือก Use the following user’s credentials และระบุบัญชีผู้ดูแลระบบที่ใช้สิทธิ์ดำเนินการ จากนั้นคลิกปุ่ม Commit (สำหรับ DHCP Server ที่ติดตั้งใช้งานบนโดเมนคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับ AD DS)
 4. ที่แท็บ Summary จะแสดงสถานการณ์กำหนดค่า DHCP Server ว่าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Close เพื่อปิดหน้าต่าง

 

การกำหนดสโคป

สโคป (Scope) คือช่วงของไอพีแอดเดรสที่กำหนดไว้ให้ DHCP Server ทราบว่าจะต้องแจกจ่างไอพีแอดเดรสตั้งแต่หมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้กับไคลเอนต์ในเครือข่าย ในตัวอย่างจะใช้ช่วงไอพีแอดเดรสตั้งแต่ 192.168.70 – 192.168.1.250 เราสามารถกำหนดสโคปได้ดังนี้

 1. ที่หน้าต่าง Server Manager ให้เลือกคำสั่ง Tools>DHCP
 2. จะปรากฏหน้าต่าง DHCP ไปที่ DHCP>เซิร์ฟเวอร์>IPv4 จากนั้นคลิกขวาที่ IPv4 และเลือกคำสั่ง New Scope
 3. ปรากฏหน้าต่าง New Scope Wizard ให้คลิกปุ่ม Next
 4. ที่หน้า Scope Name เป็นการใส่ชื่อของสโคป จากนั้นคลิกปุ่ม Next
Posted by adminone in คอมพิวเตอร์