ความรู้ด้านไอที

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงาน 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงาน 

รูปแบบในการทำงาน  Working-model งานในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปของรูปแบบในการทำงานค่อนข้างเยอะ การปรับใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเยอะทำให้งานต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงผู้คนต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนางานในส่วนของงานที่ใช้แรงงานในปัจจุบันก็จะหายไปในอนาคต

เพราะการพัฒนาในยุคปัจจุบันที่ใช้ในส่วนของหุ่นยนต์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนเครื่องจักรเข้ามาทำงานในยุคปัจจุบันทำให้มีการใช้แรงงานค่อนข้างน้อยลง แต่คนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาซอฟแวร์ในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีงานเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบันมีความสำคัญ

จะต้องใช้คนเหล่านั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน การเติบโตและเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทำให้งานต่างๆมีการเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาเช่นเดียวกัน งานที่ใช้แรงงานมีน้อยลงแต่งานที่ใช้ในส่วนของความรู้ความสามารถเฉพาะทางมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของผู้คนที่จะต้องซ่อมในส่วนของเครื่องจักรต่างๆที่มีหุ่นยนต์หรือแม้แต่จะเป็นแขนกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีจำนวนความต้องการในส่วนของการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญอย่างยิ่งที่สร้างพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการใช้ทักษะต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะในอนาคตการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจต่างๆมากมาย คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีปัจจัยในส่วนการทำงานมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

การเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันผู้มีความสนใจในการใช้แรงงานที่น้อยลงเพื่อลดต้นทุนเพราะในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยมีการปรับตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นของค่าแรง ผู้คนต่างๆไม่สามารถรับได้กับค่าแรงณปัจจุบัน ส่วนผู้ประกอบการก็ไม่สามารถแบกรับในส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

เรานี่เองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงานค่อนข้างเยอะ ในส่วนของผู้ประกอบการมากมายมีการนำเทคโนโลยีในสังคมย้อนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการลงทุนค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่าเป็น การลงทุนในระยะยาวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาและปรับใช้รูปแบบการทำงาน

หรือแม้แต่จะเป็นบุคลากรต่างๆก็ต้องมีการเรียนรู้ในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ หรืองานช่างต่างๆในปัจจุบันก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาเช่นเดียวกัน เพราะในอนาคตจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหางานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในอนาคตรูปแบบการใช้หุ่นยนต์หรือใช้คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน สร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่า

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
การดำเนินงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ 

การดำเนินงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ 

ดำเนินงานซอฟต์แวร์ การทำงานเปลี่ยนไปอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันในยุคปัจจุบัน ผู้คนมีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีวัฒนธรรมในการทำงานที่ไม่เหมือนเดิม ผู้คนมีความนิยมจะใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมาก ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีความนิยมอย่างยิ่งในการ work from home การดำเนินงานในสถานที่ที่ต้องการจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ

การดำเนินงานซอฟต์แวร์ จำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบในการทำงาน ขอถามไม่สามารถตอบได้ทุกคนต่างๆก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะในยุคนี้ผู้คนยังเสียเวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงไปในสถานที่ต่างๆเพื่อทำงาน หากเรานำเวลาเหล่านั้นมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงเพิ่มศักยภาพของบุคลากร จะช่วยเพิ่มให้คุณภาพในการใช้ชีวิตหรือคุณภาพในการทำงานดีมากยิ่งขึ้น

นี่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้และปรับใช้อยู่เสมอของการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์ที่ support ในคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการทำงานในสถานที่บ้าน ยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการจะประชุมกับแผนกแต่ละแผนกหรือผู้คนแต่ละคนก็จะมี Software ออกมาเพื่อรอการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นประชุมด้วยเสียงอย่างเดียวก็จะใช้ในส่วนของดิสคอร์ด ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญฟรี หรือจะเป็นในส่วนของ Skype และยังมีในส่วนของโปรแกรม Zoom ที่สามารถ Video Conference ได้ตลอดเวลานี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งการต่างๆจึงต้องมีการเรียนรู้

ในการดึงประสิทธิภาพการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆให้ออกมาได้มากที่สุด พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและดึงประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่ มีอยู่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าในปัจจุบันองค์กรต่างๆมีความพยายามจะนำซอฟต์แวร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วมีอะไรอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันผู้คนทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่ใช้คอมพิวเตอร์มาก การส่งต่อองค์ความรู้หรือส่งต่อไฟล์ หรือจะเป็นภาพเสียงต่างๆที่ใช้ในการทำงานก็ง่ายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างหากคุณต้องการจะส่งไฟล์ภาพหรือเสียงเป็นการบุคคล ก็สามารถส่งได้ในส่วนของ Line ซอฟต์แวร์นี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์ภาพเสียงก็สามารถทำได้ แล้วยังมีการให้บริการของระบบคราวเข้าอีกมากมายเพื่อรองรับการทำงานผู้คน 

นี่จึงเป็นส่วนสำคัญว่าในปัจจุบันผู้คนจะต้องมีการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจ ที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกก็จำเป็นจะต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน ตอนนี้ปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์มากมายเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน การเติบโตของธุรกิจก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ปรับรูปแบบหรือโครงสร้างของบริษัทให้มีการพัฒนามากที่สุด เพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรออกมา 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  gclub

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
การขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน 

การขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน 

ขยายธุรกิจออนไลน์  Online-business ในปัจจุบันมีการเติบโตและการขยายรูปแบบในการดำเนินธุรกิจระบบออฟไลน์ ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจต่างๆที่มีการทำงานในระบบหน้าร้านหรือแม้แต่จะเป็นการทำธุรกิจที่มีบริษัทตั้ง ในปัจจุบันจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจตัวเองให้มีค่าในการทำงานสูงสุดเพราะในปัจจุบันคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ระบบหน้าร้านต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นร้านขายขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่จะเป็นขนาดใหญ่ก็ต้องใช้ ในส่วนของโปรแกรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการจัดงานต่างๆภายในร้านหรือแม้แต่จะเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้า จึงทำให้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆจำเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบในการทำธุรกิจตัวเองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและดึงความสามารถไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆ

หรือรูปแบบในการทำธุรกิจเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะถ้าบริษัทไหนนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาก็จะสามารถทำให้ธุรกิจนั้นมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและการปฏิบัติในการทำงานของธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

และธุรกิจในปัจจุบันก็มีการพัฒนาค่อนข้างจะมีการปรับรูปแบบในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นปรับโครงสร้างในการทำงานโดยใช้การขยายธุรกิจไปในโลกออนไลน์ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าและบริการ บริษัทต่างๆหากมีการนำเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น platform  ต่าง เพราะถ้าภายในบริษัทมีการเรียนรู้และการพัฒนาก็จะนำมาซึ่งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงสด  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือโครงสร้างหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของยอดขายก็สามารถทำให้เติบโตได้

นี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงการพัฒนารูปแบบและธุรกิจซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ บริษัทดูร้านดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบในการทำงานของบริษัทตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาสินค้าเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เพราะบนโลกออนไลน์มาเข้ามาทำงานได้ก็จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

การเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันมีการเติบโตค่อนข้างเยอะธุรกิจการให้บริการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากแล้วในส่วนของสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เมื่อก่อนมีราคาค่อนข้างแพงก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้มีราคาถูกลงและสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเอง

จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมธุรกิจต่างๆ จึงมีความพยายามที่จะขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการหาลูกค้าใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทำให้พัฒนาเปลี่ยนแปลงและสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตและต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นมาเองจะมีส่วนสำคัญที่การขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์เข้ามีบทบาทอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน 

 

 

สนับสนุนโดย  Sexy Gaming

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
ความสำคัญในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ความสำคัญในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

การใช้งานอินเตอร์เน็ต Internet-importance เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านโน๊ตบุ๊ค ผ่านโทรศัพท์มือถือ ผ่านไอแพด แท็บเล็ตหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารต่างๆ จะต้องมีการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ละอุปกรณ์ในการใช้งานของเรานั่นเอง เช่นถ้าหากเรานั้นใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เราก็จะต้องใช้สายแลนในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ส่วนอุปกรณ์บางเครื่องนั้น อาจจะต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ในการเชื่อมต่ออินเตอร์นั่นเอง เพื่อที่จะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆของเราได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสำคัญในการใช้งาน

ในยุคปัจจุบันนี้การใช้งานอินเตอร์เน็ตถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก มีบทบาทในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากๆเช่นกัน เพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ตามที่เรานั้นจะใช้เลย ฉะนั้นการใช้งานอินเตอร์เน็ต จึงมีความสำคัญในการใช้งานของใครหลายๆคน แต่จะมีความแตกต่างในการใช้งานของแต่ละคนนั้น

เพื่อที่เราจะได้ใช้งานในส่วนที่เราต้องการจะใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด ในการที่เราเลือกใช้งานได้เป็นอย่างดี แต่คนส่วนใหญ่จะใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ใช้ดุสื่อต่างๆ ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ใช้ในการทำงานของเรา ใช้ในการผ่อนคลายต่างๆ เราก็สามารถที่จะเลือกในการใช้งานที่เรานั้นมีความต้องการได้เลยเช่นกัน

ความนิยมในการใช้งาน

จะใช้เพื่อให้เรานั้น สามารถที่จะทำงานของเราได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มีความนิยมในการใช้งานอย่างมากๆ เพราะหลายๆคนนั้นต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อการใช้งานของตัวเอง เป็นความนิยมที่มีบทบาท ในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้อย่างมากเช่นกัน เพื่อที่จะให้ใครหลายๆคน ได้สะดวกในการใช้ในการทำงานของเรา ใช้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของเรา แต่ละคนจะมีความต้องการที่จะใช้งานที่แตกต่างกันออกไปและจะมีการใช้งานอย่างหลากหลายเช่นกัน

เพราะเราจะได้เห็นประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ต ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานของตัวเรา ฉะนั้นการที่มีความนิยมในการใช้งาน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้ทำให้เรานั้น ได้รู้จักการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มากยิ่งขึ้น เราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆมีการผ่านสื่อ เพื่อให้เราได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  สมัครคาสิโนออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
เดลิเวอรี่กับแพลตฟอร์มที่กำลังแข่งขัน 

เดลิเวอรี่กับแพลตฟอร์มที่กำลังแข่งขัน 

เดลิเวอรี่ Delivery ในปัจจุบันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆบริษัทมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก รวมทั้งบริษัทเดลิเวอร์รี่หรือแบบฟอร์มต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ IT ซอฟต์แวร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ Platform ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันเพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างมาก และการเกิดขึ้นของร้านค้าร้านขายมากมายที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายสินค้าหรือบริการ จึงทำให้ความสำคัญของเดลี่เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันกัน 

ร้านไหนที่มีการทำธุรกิจหรือการทำงานค่อนข้างมากจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาหรือปรับรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบัน สิ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ร้านขายของในยุคปัจจุบันหรือแม้แต่จะเป็นร้านขายอาหารขนาด จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในส่วนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart phone ที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และความสำคัญยังมีต่อ platform ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Food Panda Grab food แล้วยังมีคนอื่นอีกมากมายที่ให้บริการเดลิเวอรี่ในปัจจุบันก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นหรือแม้แต่จะเป็นการเข้าร่วมของร้านค้าต่างๆในยุคปัจจุบัน 

การเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการทำงานของตัวเอง ปัจจุบันรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงปลูกควรมีการออกจากบ้านน้อยลงและมีการทำกิจกรรมภายในสถานที่กักตัวของตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรู้ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันสัดส่วนในการตลาดของทุกวันนี้ 

ทุกคนมีความจำเป็นจะต้องใช้บริการอย่างมากเพราะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากมีปัญหาทางด้านต่างๆเป็นอย่างมากในขณะนี้ การเติบโตของแพลตฟอร์มในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอย่างยิ่งเพราะร้านค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของร้านค้าขนาดเล็ก 

มีการสร้าง Social Media ที่ให้ร้านตัวเองสามารถโปรโมทสินค้าและบริการได้นี่เป็นรูปแบบการทำธุรกิจใหม่โดยเฉพาะในตัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ แล้วยังมีที่อื่นอีกมากมายที่ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนมากในการลงทุนของ Application หรือซอฟต์แวร์ในส่วนของแพลตฟอร์ม ในสวนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น 7-eleven ก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันมีการส่งสินค้าถึงบ้านโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านในการแข่งขันปรับตัวของแพลตฟอร์มต่างมีขึ้นอยู่กับต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นใน smartphone หรือแม้แต่จะเป็นเว็บไซต์ก็มีการให้บริการว่าใช้คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายก็มีส่วนในการพัฒนา นี่จะเป็นเหตุผลที่บอกว่าบริษัททางด้านต่างๆมีการผลิตและพัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันค่อนข้างมาก สร้างการเติบโตและพัฒนาสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub  

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
การแข่งขันการและการปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก

การแข่งขันการและการปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก

การปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก Smallbusiness-adaptation ในการแข่งขันการของธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของธุรกิจขนาดเล็กหรือแม้แต่จะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันดุเดือดมากยิ่งขึ้น มีการนำเข้าและพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีในธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือแม้แต่จะเป็นการแข่งขันทางด้านต่างๆก็มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ใช้ในบริษัทมีความจำเป็นจะต้องพัฒนารวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรต่างๆในบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะนี้เพื่อส่วนรวมคำว่าธุรกิจต่างๆหากต้องมีการพัฒนาหรือการสร้างการเติบโตและการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอจะช่วยให้ดึงประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดออกมาปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กสร้างผลกระทบอย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันมีรูปแบบในการทำธุรกิจสมัยใหม่ นึกว่าจะเป็น startup ในปัจจุบันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจึงทำให้ ธุรกิจต่างๆจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและธุรกิจต่างๆก็มีการพัฒนาในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ธุรกิจต่างๆจะต้องมองรูปแบบการทำงานใหม่ๆรวมถึงและอุปกรณ์การทำงานใหม่ๆอีกด้วย 

คอมพิวเตอร์ก็เป็น อุปกรณ์หนึ่งในนั้นที่ช่วยดึงประสิทธิภาพสูงการทำงานออกมาเพื่อดึงบุคลากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุดที่จะเป็นสาเหตุว่าทำไมการแข่งขันจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทขนาดเล็กในปัจจุบันบริษัท กราฟฟิกขนาดเล็กก็มีการเกิดขึ้นอยู่มาก

หรือจะเป็นในส่วนของบริษัทไอทีหรือสัตว์ต่างๆที่มีการผลิตในส่วนของ Application Software ต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานมีการทำในส่วนต่างๆมาเพื่อให้บริการงานของผู้คนที่มีประสิทธิภาพสูง นี่จึงเป็นสาเหตุว่าในยุคปัจจุบันมีความสำคัญที่ต้องปรับปรุงรูปแบบธุรกิจให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาสร้างรูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงดึง ประสิทธิภาพของการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมทำงานกับคน 

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทกราฟิกหรือบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆก็ใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการผลิตในส่วนของ Software Application ออกมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน รวมทั้งยังมีการวางระบบ Server ต่างๆเพื่อดึงในส่วนของ User เข้ามามีประสิทธิภาพมากที่สุดของการใช้งานที่เป็นสาเหตุว่าทำไมการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กจึงปรับตัวมากยิ่งขึ้น

และส่วนสำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับการใช้งานให้ได้มากที่สุด ในยุคต่อไปความสำคัญของคอมพิวเตอร์จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆธุรกิจจะมีการปรับตัวอยู่เสมอ

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย  ทางเข้า ufabet มือถือ

 

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
รูปแบบการทำงานสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี

รูปแบบการทำงานสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี

 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ New-technology ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน สำนักข่าวหรือว่าแหล่งข่าวออนไลน์มากมายก็มีความพยายามจะพัฒนาในส่วนเทคโนโลยีของบริษัทตัวเองให้มีการพัฒนามากขึ้น

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นปัญญาประดิษฐ์เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นสร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาองค์กรตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร นี่คือความสำคัญว่ารูปแบบในการทำงานในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะผู้คนจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือไม่มากมายที่เข้ามามีการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ถ้างานใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นทางการพัฒนารูปแบบงานให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

นี่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าบริษัทใดมีความจำเป็นจะต้องพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ก็จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ว่าในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความสามารถทางด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานกว่าก่อน 

การเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ละบริษัทมีความจำเป็นจะต้องนำส่วนของเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาองค์กรตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันในส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาในส่วนของประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนคอมพิวเตอร์ในบริษัทต่างๆก็มีความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือไม่จัดเป็นการประมวลผล หรือแม้กระทั่งการซอฟแวร์ต่างๆภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นสร้างโครงสร้างที่ทำงานอย่างเหมาะสมบริษัทสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านต่างๆมีประสิทธิภาพมาก มีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริษัทของตัวเองให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เพราะแต่ละ หน่วยงานก็มีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการนำประสิทธิภาพของการทำงานแต่ละส่วนเข้ามาพัฒนาองค์กรโดยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทใดสามารถทำในส่วนของโครงสร้างรูปแบบการทำงานหรือนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ในอนาคตมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน

ก็จะสร้างความได้เปรียบนี้จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่รูปแบบในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาองค์กรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการทำงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ส่วนสำคัญเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในแต่ละองค์กรซึ่งช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีกว่าเมื่อก่อน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่า sa gaming

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
การสื่อสารโดยใช้อินเตอร์

การสื่อสารโดยใช้อินเตอร์

การสื่อสารโดยใช้อินเตอร์ Communication-Internet เราจะเห็นได้ว่า อินเตอร์เน็ตนั้น มีความสำคัญในการสื่อสารอย่างมาก เพราะในปัจจุบันนี้ นอกจากเรานั้น จะมีโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค ไอแพดแล้ว เราจะต้องมีอินเตอร์เน็ต เป็นตัวกลางสำคัญในการสื่อสารกันได้อีกด้วย เพราะการสื่อสารที่ดีนั้น จะต้องใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น  สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนั้น เราสามารถสื่อสารกันโดยการโทรผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือกันได้

แต่ถ้าหากมีตัวอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้งานด้วยนั้น เราก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างหลากหลายช่องทาง ยังเป็นตัวเลือกที่ดี ในการเลือกการใช้งานสื่อสารของเราได้ด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า อินเตอร์เน็ตนั้น มีความสำคัญและความจำเป็นในการใช้งานเครื่องมือสื่อสารของเราอย่างมากเช่นกัน 

การเลือกการสื่อสาร

ถ้าหากมีตัวอินเตอร์เน็ตเข้ามานั้น เราสามารถเลือกการช่องทาง ในการสื่อสารได้ตามความต้องการของเราเลย ไม่ว่าจะเป็น ไลน์ เฟสบุ๊ค  เราสามารถเลือกการสื่อสารได้ตามความต้องการ ตามความถนัดในการใช้งานของเรานั้น ได้เลย บางคนอาจจะคิดแค่ว่าอินเตอร์นั้น แค่สามารถใช้ในการเล่นเกมอย่างเดียว ถ้าหากเรารู้จักการใช้งาน ของอินเตอร์เน็ตได้ดีพอ เราจะทราบว่า สามารถใช้งานได้มากกว่านั้น ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ได้ตามความต้องการของเราเลยด้วยซ้ำ ฉะนั้นการที่เรารู้ถึงการใช้งานของมัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของเราอย่างมากเช่นกัน

เพราะนอกจากใช้งานในการเล่นเกมแล้ว มีความสำคัญอย่างมาก ในการใช้ในการทำงาน ใช้เป็นตัวเชื่อมในการสื่อสารกัน สามารถค้นคว้าข้อมูลที่เรานั้น ต้องการจะทราบก็ได้อีกด้วย เราจะได้รู้กันว่า อินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้เยอะกว่าที่เรานั้นคิดเลย จึงมีความสำคัญในการใช้ในการสื่อสาร ในยุคปัจจุบันนี้กันอย่างมาก สามารถทดแทนการสื่อสารผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือได้อย่างดี ประหยัดเงินโทรศัพท์มือถือของเราอย่างมาก แค่เรานั้น มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายแล้ว เราจะได้เห็นคุณภาพในการใช้งานของอินเตอร์เน็ตได้อย่างดี เราจะได้รู้การนำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด 

อยู่ที่เรานั้นเป็นคนเลือกในการใช้งานอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ ในการใช้งานของเรามากที่สุด เพื่อการทำงานของเราที่ดี ทั้งในปัจจุบันนี้ รวมถึงในอนาคตด้วย อินเตอร์เน็ตจะต้องมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ในการสื่อสารกัน ในชีวิตประจำวันของเรา เพราะอินเตอร์เน็ตนี้ เป็นเหมือนศูนย์กลาง ในการเชื่อมต่อการสื่อสารของบุคคลที่ใช้โซเชียล ในการสื่อสารกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ของพวกเรากันอย่างมาก

 

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
รูปแบบการใช้ชีวิตผู้คนโดยพึ่งพาเทคโนโลยี 

รูปแบบการใช้ชีวิตผู้คนโดยพึ่งพาเทคโนโลยี 

พึ่งพาเทคโนโลยี  Relyon-technology อย่างที่รู้กันในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการติดต่อสื่อสารการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ในการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆก็เป็นการส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้จึงมีการพัฒนารูปแบบในการผลิตสินค้าและนวัตกรรมออกมาเช่นเดียวกัน สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนสามารถพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงินที่ในปัจจุบันธนาคารต่างๆได้ผลิตแอพพลิเคชั่นขึ้นมา

รวมถึงถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ธุรกรรมทางการเงินก็สามารถทำผ่านเว็บไซต์ของในส่วนของธนาคารใด ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่อาจจะต้องโอนเงินแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องไปต่อคิวในธนาคาร หรือว่าการเช็คยอดเงินต่างๆก็จะเป็นในส่วนของต้องไปหาตู้ในการปรับสมุดเพื่อให้รู้ว่ายอดเงินในบัญชีมีเท่าไหร่

และมีอีกมากมายที่ทำให้บ่งชี้ได้ว่ารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ ผู้คนอาศัยองค์ความรู้ใหม่ๆรวมถึงพัฒนาสุขภาพในการใช้ชีวิต สิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทของบุคคลต่างๆ และระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้คนพึ่งพาอาศัยค่อนข้างมาก หากมองว่าในยุคปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสค่อนข้างมาก ไม่สามารถเดินทางออกนอกบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นไปซื้ออาหารเพื่อมาประทังชีวิต

หรือการทำงานในสถานที่ต่างๆ หากทุกคนมีความต้องการที่จะรับประทานอาหาร ก็จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาในส่วนของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการทางด้าน Application ต่างๆที่ให้บริการในส่วนของการซื้อสินค้าหรือซื้ออาหารมาส่งที่บ้านของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น Grab food ที่สามารถเข้าสู่ Application แล้วก็สามารถสั่งอาหารเพื่อให้มาส่งที่บ้านได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายตามที่

นี่เป็นรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบันที่ผู้คนพึ่งพาเทคโนโลยีในส่วนต่างๆ เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ความสะดวกสบายแต่เพียงเท่านั้น แต่มีความปลอดภัยในชีวิตที่ผู้คนต้องการจึงทำให้ผู้คนมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป แล้ววัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีส่วนหนึ่งในการผลิตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆอยู่เสมอ

โอกาสพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องการในส่วนของความสะดวกสบายมากขึ้นอยู่เสมอ เพราะทุกวันนี้ผู้คนซึ่งภายในส่วนของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานหรืออื่นๆอีกมากมายการทำกิจกรรมบนโลกออนไลน์

ส่วนใหญ่เรานี่คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนั้น จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าผู้คนไม่สามารถขาดเทคโนโลยีได้ ยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น การติดต่อสื่อสารการผู้คนก็จะเพิ่มในส่วนของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน นี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่การดำรงชีวิตของผู้คนมีความต้องการ

 

สนับสนุนโดย  gclub

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที
ทำไม python จึงได้รับความนิยมอย่างสูง

ทำไม python จึงได้รับความนิยมอย่างสูง

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งจริงแล้วมันถูกคิดค้นมาเมื่อ 28 ปีที่แล้ว และอะไรที่เป็นเหตุผลให้ภาษานี้มีความสำคัญต่อวงการคอมพิวเตอร์เรามาดูกัน

ทำไม จึงเติบโตอย่างช้าๆ 

ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทความนี้ เรามาดูกันคร่าวๆถึงประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับภาษา C และภาษา C++

เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง ซึ่ง เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาคนที่สุดแล้ว จุดมุ่งหมายของมันคือต้องการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ทั้งเรื่องการจัดการหน่วยความจำ,พอยน์เตอร์ ดังนั้น มันจึงดูได้รับความนิยมช้ากว่า ภาษา C

เป็นภาษาที่ต้องมีการแปล ไม่ได้ใช้วิธีการคอมไพล์ แน่นอนว่าการ interpreter จาก python จะต่างกับการคอมไฟล์โดยใช้ภาษา C 

เป็นภาษาที่มีความเป็นไดนามิก ไม่ใช่ภาษาที่ตายตัวเหมือนภาษา C, C++ หรือ java คุณไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปร สตริง, บูลีนหรือ จำนวนเต็ม ทำให้การจัดการด้านคอมพิวเตอร์ทำงานได้ดีมาก ซึ่งภาษานี้เป็นภาษาที่ไดนามิกมากกว่า

มีการ Global Interpreter Lock (GIL) มีการป้องกันการเกิด multi-thread  ซึ่งมีการประมวลผล single thread ภายในโปรเซสเดียว (ซึ่งเป็นค่า instant )

ทำไมภาษานี้จึงเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูง 

ผู้ใช้ 9 ใน 10 คนอาจจะกล่าวได้ว่า ทำงานได้อย่างเชื่องช้า แต่ทำไมจึงมีนักพัฒนาต้องการใช้งานมัน

ซึ่งมันช้าขนาดไหนล่ะ คุณคงแยกไม่ออกอยู่ดีระหว่างเวลา 0.001 วินาทีกับ 0.01  วินาที ซึ่งมันเป็นเวลาที่ user ยอมรับได้อยู่แล้ว ภาษานี้มันช่วยแก้ปัญหาเรื่องคอขวด (หรือการที่มีผู้ใช้งานหลายคน และ เป็นภาษาที่รองรับการใช้งานกับผู้ใช้งานหลายคนและทำงานได้อย่างรวดเร็วมาก)

สร้างผลผลิตได้มากกว่า

เหตุผลประการต่อมาที่ทำให้ภาษานี้ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้งานแล้วเกิดผลผลิตสูง เพราะว่าใช้ได้หลายวงการเมื่อเทียบกับภาษา C++ และ java มันเป็นภาษาที่กระชับ และใช้เวลาในการรันน้อย เมื่อเทียบกันระหว่างจำนวนบรรทัด นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดโดยใช้จำนวนบรรทัดที่น้อย

ลักษณะของภาษาเป็นภาษาแบบรรทัดเดียว ทำให้มีคามเป็นไดนามิกและอนุญาตให้นักพัฒนาเขียนโค้ดที่น้อยลง และได้งานเท่ากับภาษาอื่น ซึ่งภาษา เป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ ซึ่งใช้เวลาเขียนโค้ดน้อยกว่า java เพียงพิมพ์ไม่กี่คำเท่านั้น 

ทำให้ เป็นภาษาที่มี syntax โปรแกรมที่ง่ายมาก การอ่านโค้ดเหมือนกับการพิมพ์ภาษาอังกฤษ และมีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ภาษานี้มีบทบาทมากมายต่อวงการ data science ซึ่งจริงๆ แล้วมันมีมาตั้งนานแล้ว แต่ว่าเพิ่งจะเป็นที่นิยมไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย

Posted by adminone in ความรู้ด้านไอที